Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 07. januar 2016
&nsbp;

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog i 2015

Vi minner om at fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få dekket utgifter til rekruttering av ny person i disse stillingene. Ordningen gjelder ikke kateket- og menighetspedagogstillinger som kun er finansiert av statlig tilskudd til trosopplæring. Frist for innsending av søknad er utsatt til 15. januar 2016.

Klikk her for informasjon om ordningen.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .