Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 14. januar 2016
&nsbp;

KA kurser 3000 fellesrådsmedlemmer

Da har startskuddet gått. En kursmaraton som skal gi 3000 nyvalgte fellesrådsmedlemmer opplæring er i gang. Tromsø og Asker og Bærum var på mandag de to første prostiene i en lang rekke. I løpet av de to neste månedene holdes det 67 kurs som skal gi alle landets fellesråd opplæring.

Les mer.

Oppfordring om å fremme saker til landsrådet

KAs landsråd møtes 25-26. april. Vi minner om at vedtektenes § 7 d slår fast at Landsrådet skal behandle saker som er foreslått av medlemmene. Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte denne muligheten og vurdere hvilke saker de ønsker å fremme til behandling i KAs øverste organ. Medlemmer som ønsker å fremme saker oppfordres til å melde disse før 20. februar. Siste frist er 29. februar – 8 uker før landsrådet.

Les mer om KAs landsråd her.

Pensjonsnoten i regnskapet for kirkelige fellesråd - oversikt fra KLP med nøkkeltall for 2015

Kirkelige fellesråd  som har pensjonsordning i KLP kan via KLP Kundeside finne nøkkeltallsoversikten for 2015 med informasjon som blant annet kan brukes til pensjonsnote til årsregnskapet. KLP opplyser at oversikten ikke blir sendt ut på papir. Nøkkeltallsoversikten er tilgjengelig i excel-format, og fellesrådene har da en god fleksibilitet til å kunne hente tall og bruke dem i sine note-dokumenter i årsoppgjøret.

Oppskriften for pålogging hos KLP:

Gå inn på www.klp.no. Klikk på ”offentlig / bedrift” øverst på siden, og velg ”logg inn”-ikonet øverst til høyre. Skriv inn brukerid og passord (under ”offentlig/bedrift”). Dokumentene finner du under menyvalget ”Dokumentarkiv” (1. kvartal 2016).  Ved problemer med tilgang eller om du mangler brukerid, ta kontakt med din kundekontakt i KLP.

Her finner du eksempel på følgeskriv med informasjon om grunnlaget for beregningen.

Rådsopplæringskurs med frist i morgen!

Følgende rådsopplæringskurs for fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner har påmeldingsfrist i morgen, fredag 15. januar:

Stavanger domprosti, Ytre Stavanger og Sandnes prosti
Nord-Gudbrandsdal prosti
Tungenes, Jæren og Dalane prosti
Sør-Gudbrandsdal prosti
Karmøy, Haugaland, Nordre Ryfylke og Sunnhordland prosti
Valdres prosti
Ryfylke prosti
Toten og Hadeland og Land prosti
Hardanger og Voss prosti
Sunnfjord prosti
Orkdal prosti
Fosen prosti
Namdal prosti
Gauldal prosti

Mer informasjon og påmelding til alle kurs finner du på www.ka.no/kurs

Kurs i budsjettarbeid

Tirsdag 3. mai arrangeres det kurs i budsjettarbeid i Oslo. På kurset vil de formelle bestemmelsene omkring budsjett bli gjennomgått og det vil være fokus på det viktige samspillet med kommunen i budsjettprosessen. Det vil også være eksempler på samhandling og innspill fra menighetsrådene. Kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd. Budsjettarbeidet vil oppleves ulikt i små fellesråd og de største fellesråd og opplegget vil primært være rettet mot små og mellomstore fellesråd. Målgruppen for kurset er kirkeverger, samt økonomi- og regnskapsmedarbeidere.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Advarsel om telefonsalg

Vi har i den senere tid fått flere henvendelser fra medlemmer som blir oppringt av «Opplysning 1890». Disse telefonselgerne selger oppføring i deres nettbaserte telefonkatalog, oppgir feilaktig at Kirkerådet har «godkjent» annonseringen. Vi minner igjen våre medlemmer om å vise varsomhet i forhold til telefonselgere og at fellesråd og kirkelige organer ikke trenger oppføring og annonser i slike kataloger.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .