Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 21. januar 2016
&nsbp;

Om kirkeasyl

Tre asylsøkere har i dag gått i kirkeasyl i Sør-Varanger. KA vil anta at flyktningesituasjonen vil kunne medføre at spørsmålet om kirkeasyl vil kunne bli aktualisert. Når noen søker tilflukt i en kirke så vil dette utfordre den lokale kirke på en rekke måter. Et utvalg nedsatt av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke la i 2014 fram en betenkning om kirkeasyl. Dette er et ressursdokument som omtaler mange av de spørsmål som aktualiseres ved kirkeasyl. Mellomkirkelig råd har presisert at de ikke ønsker kirkelige fastsatte retningslinjer for kirkeasyl.  

Les mer.

Stipendutlysning for diakoner

Fagutvalget for diakoni (FUD) utlyser 10 stipender á 3000,- til diakoner ansatt i KA-sektoren som tar utdanningen: «Faith and Religion in work with refugees and migrants» ved VID vitenskapelige høgskole.

Mer informasjon om studiet.

Mer informasjon om søknad.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2016

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2016 gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, plan og budsjett, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne, vedlikehold og sikring. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Første samling er 18.-20.april i Asker og andre samling er 17.-19.oktober i Oslo. 

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Inventarregistrering

KA minner om fristen for nasjonalt løft for registrering av inventar som er den 31.01.2016. Vi håper alle vil bidra til å redusere risikoen for tyveri fra Den norske kirke! En positiv bieffekt av inventarregistrering kan være at man blir overrasket over hvor store verdier vi har og stolt over den viktige jobben med å forvalte den lokale kirka.

Spørsmål kan rettes til Merete Huuse, eller Cathrine Lillo-Stenberg.

Registreringsskjemaet finner du her.

KA gratulerer Solhøy med disputas

Fredag forsvarte spesialrådgiver i KA, Stina Hansteen Solhøy sin doktoravhandling. «Vi er stolte av å ha medarbeidere med høy kompetanse og av å ha Stina og hennes faglige tyngde med på laget," sier administrerende direktør i KA, Frank Grimstad.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .