Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 04. februar 2016
&nsbp;

Utgifter ved kommunesammenslåing skal dekkes

En ny veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet slår fast at «utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i reformen». Dette er en meget viktig presisering for kirkelige fellesråd som blir berørt av en kommunesammenslåing, og en presisering KA har arbeidet aktivt for, sier spesialrådgiver Stina Hansteen Solhøy i KA.

Les mer.

Går mot forslag om felles lov

En kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov lov vil signalisere at likestillingsproblemer er kjønnsnøytrale, og tilslører det faktum at det fremdeles er kvinner som både individuelt og strukturelt primært er de som blir utsatt for diskriminering med bakgrunn i kjønn. Det uttaler KA i sin høringsuttalelse til forslaget om en felles likestillings- og diskrimineringslov.

Les mer.

KAs regionale arbeidsgiverkonferanser våren 2016

Våren 2016 vil KA arrangere 4 regionale arbeidsgiverkonferanser som del av forberedelsene til vårens tariffoppgjør. På konferansene vil vi også tematisere andre spørsmål som knytter seg til det å være kirkelig arbeidsgiver, samt aktuell informasjon om kirkeordning og andre spørsmål av interesse for kirken lokalt. Målgruppen for konferansene er kirkeverger og fellesrådsledere/medlemmer.

Dato og steder:

Bergen 13. april
Gardermoen 14. april
Kristiansand 28. april
Tromsø 2. mai

All informasjon om konferansene, program og påmelding finner du på www.ka.no/kurs

Kirkebyggordningen

KA og Knif Trygghet har i 2015, gjennom KA – Kirkebyggordningen, støttet kirker som har installert brannsikring/brannvarslingsanlegg eller SD Anlegg med kr. 5 000,-. Denne støtten videreføres for perioden 2016-2018. Alle som installerer brannsikringsanlegg, som for eksempel automatisk varsling koblet til brannvesen eller sprinkelanlegg eller SD Anlegg vil kunne søke om støtte. KA – Kirkebyggordningen har satt av totalt kr. 250 000,- til støtte hvert av de neste tre årene.

Send epost til kirkebyggstyring@ka.no for mer informasjon.

K-studs Årets kurs 2016

K-stud arrangerer 1.-3. april kurs i Oslo om  korledelse, samtalekonsept for bibelgrupper og bruk av sosiale medier i formidling av kristen tro. Påmeldingsfrist 15. februar.

Les mer på K-studs nettsider.

Ellers nevner vi...

Standard Norges kurs i tilstandsanalyse for byggverk.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .