Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 11. februar 2016
&nsbp;

Registrering av kirkeinventar

I samarbeid med Kirkerådet lanserte KA i oktober en kampanje for å få registrert det kirkelige inventaret i den digitale Kirkebyggdatabasen. Fristen for registrering utsettes nå til 30.3.16.

Les mer om registreringskampanjen her.

Les mer om hvordan Lier kirkelige fellesråd gjennomførte registreringen.

Beskatning av kjøregodtgjørelse

KA gjør oppmerksom på at skattereglene for kjøregodtgjørelse ble endret fra nyttår. Iht. endringene skal kjøring i egen bil beskattes når denne godtgjøres med over NOK 3,80 pr. kilometer. KAs medlemmer følger statens regulativ, jf. særavtale om reiseregulativet, som vil si at gjeldende sats pr. kilometer for tiden er NOK 4,10. Det er denne satsen som skal betales ut, noe som vil si at de siste NOK 0,30 skal beskattes. Det er ikke anledning til å redusere utbetalingen ned til skattefritt beløp.

«Faith and Religion in work with refugees and migrants»

15. februar er den nye fristen for diakoner som ønsker stipend til å ta utdanningen «Faith and Religion in work with refugees and migrants».

Les mer.

KA minner om…

Utlysning av stipend for Kirketjenerskolen 1 og 2

Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à 5000,- til gjennomføring av Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2016. Målgruppen er kirketjenere, i hel- eller deltidsstilling.

Mer informasjon om Kirketjenerskolen og søknadsskjema finner du her.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .