Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 18. februar 2016
&nsbp;

- Uryddig om finansiering av kirken

"Det er ikke mulig å fremstille privat finansiering som kirkens ønske." Det sier Frank Grimstad i KA intervju med Vårt Land fredag. Grimstad reagerer på regjeringens omtale av framtidig finansiering i lovproposisjonen som nå er lagt frem.

Les mer.

Fikk sjeldent innsyn i kirkeskattene

8 stortingsrepresentanter fikk i dag et sjeldent innsyn i de kulturhistoriske skattene som finnes i norske kirkebygg. KA hadde invitert Stortingets energi- og miljøkomitè på besøk hos NIKU for å se arbeidsrommet med bilder fra 443 av landets kirker. Komiteleder Ola Elvestuen (V) satte stor pris på anledningen til å bli mer kjent med de unike verdiene som finnes i kirker over hele landet.

Les mer.

Flere endringer i ordningene! Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. Det er flere endringer i ordningene i forhold til tidligere år. Blant annet har kateketer med utdanning fra før 2002 (før mastergradskravet) anledning til å søke midler til masterutdanning også dersom stillingen er finansiert gjennom trosopplæringsmidler.

Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å sette seg inn i de ulike mulighetene for å søke støtte og å videreformidle informasjon til aktuelle undervisningsansatte. Søknadsfrist 1. april 2016, for enkelte ordninger: 1. juni 2016.

Les mer.

Rapportering av gravlegging i forbindelse med militærøvelse

Kirkeverger i området mellom Trondheim og Bodø har fått tilsendt e-post fra KA i forbindelse med militærøvelsen Cold Response som nå pågår. Man blir bedt om å varsle tid og sted for gravlegging som foregår i perioden fram til 11. mars.

Vi oppfordrer til å følge opp dette og rapportere inn til Forsvaret slik det blir bedt om. Dette kan forebygge uheldige episoder i forbindelse med gravlegging i denne perioden.

KNIF og Kirkepartner går sammen om etablering av ny avtale på mobiltelefoni

Kirkepartner IKT og KNIF går sammen om å etablere telefonirammeavtale som kan benyttes av alle enheter i Den norske kirke og alle KNIF medlemmer. Kirkepartners totalkunder vil også kunne få sentralbord og telefonitjeneste som en del av den samordnede kommunikasjonsløsningen med Skype for Business. Dette vil gi en enda bedre samhandlingsplattform for alle de som er brukere av Kirkepartnerplattformen uavhengig av hvor den ansatte måtte befinne seg. Ved fornyelse av avtale i inneværende år bør det unngås å inngå særlig lang bindingstid med eksisterende leverandør inntil ny KNIF/Kirkepartner avtale foreligger og fellesrådet selv er kjent med hvilke alternativ som kan benyttes.

Les mer på Kirkepartners nettside.

KA minner om…

Kurs i budsjettarbeid

Tirsdag 3. mai arrangeres det kurs i budsjettarbeid i Oslo. Kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd, og opplegget vil primært være rettet mot små og mellomstore fellesråd. Målgruppen for kurset er kirkeverger, samt økonomi- og regnskapsmedarbeidere. Påmeldingsfrist er fredag 1. april.

Her finner du mer informasjon og påmelding.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .