Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 03. mars 2016
&nsbp;

Statsråden hentar fram forslaga frå Lae-utvalet

Kulturminister Linda Helleland signaliserer no at regjeringa vil vurdere forslaga frå Lae-utvalet på nytt. Øystein Dahle i KA er nøgd, men meiner forslaga bør handsamast no, og ikkje bli utsett til arbeidet med ny lovgjeving for trus- og livssynsamfunn.

Les mer.

Jobb som forandrer – rekrutteringsbilag i Vårt Land

I dagens utgave av Vårt Land er det et eget rekrutteringsbilag for Den norske kirke. Bilaget skal bidra til styrke rekrutteringen til kirkelige stillinger. Kirkerådet står bak utgivelsen i samarbeid med bispedømmer, utdanningsinstitusjoner, fagforeninger og KA. Hver menighet får tilsendt fem eksemplarer. Det er fortsatt et restopplag igjen og dersom det ønskes tilsendt flere trykte eksemplarer kan man kontakte Ragna Dahlen i Kirkerådet.  

Bilaget kan lastes ned fra denne nettsiden og brukes fritt.

Kartlegging av overgreps- og krenkelsessaker samt virksomhetenes arbeid med å forebygge overgrep

KA gjennomfører nå en kartlegging av overgreps- og krenkelsessaker samt arbeidsgivernes arbeid med å forebygge overgrep, for årene 2014 og 2015. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Kirkerådet. Formålet er å få kunnskap til arbeidet med å forebygge og håndtere overgreps- og krenkelsessaker i Den norske kirke. Slike kartlegginger gjennomføres annethvert år.

Undersøkelsen skal besvares av alle fellesråd og bispedømmeråd, også de som ikke har håndtert konkrete saker. Undersøkelsen besvares ved å klikke på lenken i epost som er sendt alle fellesråd og bispedømmeråd 18. februar. Ved spørsmål, kontakt Helene Horsfjord, tlf 476 24 305.

Gravplasskolen 1

Til høsten blir det en ny mulighet for å ta Gravplasskolen modul 1 med samlinger hos SOA i Drammen 20.-23. september og 8.-11. november.

Modul 1 i "Gravplasskolen" gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget. Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er relevant i forhold til praktisk gravplassarbeid. Gravplasskolens modul 1, tar for seg skjøtsel av gravplassanleggets grønne og grå elementer.

Les mer. (pdf)

Nye bestillingskurs i arkiv, korrespondansesaksbehandling og saksbehandling i 360

Avdeling for utvikling og forvaltning tilbyr lokale kurs i arkiv, korrespondansesaksbehandling og saksbehandling i 360. Mer informasjon om bestillingskursene får du på KAs kurssider eller ved å kontakte seniorrådgiver Eva Schafferer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .