Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 10. mars 2016
&nsbp;

Ny veileder om kommunereform og sammenslåing av fellesråd

KA har utarbeidet en egen veileder til bruk for kirkelige fellesråd hvor kommunene fatter vedtak om sammenslåing. "Vi tror veilederen blir et viktig verktøy for å få ryddige prosesser og at arbeidsgiveransvaret ivaretas på en god måte," sier spesialrådgiver Stina Hansteen Solhøy.

Veilederen vil legges ut i KAs nettbutikk i trykt versjon. Våre medlemmer vil også finne den på medlemssidene på ka.no.

Les mer.

Tilskudd til å dekke utgifter ved rekruttering av kateket/menighetspedagog i 2016

Fellesråd kan søke tilskudd for å dekke utgifter ved rekruttering av kateket/menighetspedagog. Ordningen gjelder ikke for stillinger som kun er finansiert av trosopplæringsmidler. Det kan søkes tilskudd til for eksempel annonsering, reise for å delta på intervju og nødvendig andel flytteutgifter som rekrutteringstiltak.

Les mer.

Regionale arbeidsgiverkonferanser – Påmeldingsfrist førstkommende fredag!

I morgen, fredag 11. mars, er det påmeldingsfrist til de regionale arbeidsgiverkonferansene i Bergen (13. april) og på Gardermoen (14. april)!

Arbeidsgiverkonferansene arrangeres som en del av forberedelsene til vårens tariffoppgjør. Vi ønsker innspill til utformingen av profilen på årets oppgjør, og forholdet mellom lokale og sentrale tillegg, rekrutteringshensyn og avveiningen mellom lavtlønnet/utdanningsprofil er sentrale stikkord. På konferansene vil vi også tematisere andre spørsmål som knytter seg til det å være kirkelig arbeidsgiver, samt gi annen aktuell informasjon.  Målgruppen er kirkeverger og fellesrådsledere/medlemmer.

Det arrangeres også regionale arbeidsgiverkonferanser i Kristiansand (28. april) og Tromsø (2. mai).

All informasjon om konferansene og program finner du på www.ka.no/kurs.

Påmelding til regional arbeidsgiverkonferanse i Bergen finner du her.

Påmelding til regional arbeidsgiverkonferanse på Gardermoen finner du her.

Telefonselgere og opplysningstjenester

Vi har i den senere tid mottatt flere meldinger fra medlemmer som har hatt ubehagelige henvendelser fra et firma som kaller seg Opplysning123. De bruker også navnet Teleregisteret.

Selgerne gir inntrykk av at det er viktig å stå i deres register fordi politi og andre offentlige tjenester benytter deres register. Det er ikke nødvendig med slike oppføringer for å være tilgjengelig verken for offentlige tjenester eller for andre. Vi minner om at en aldri bør inngå slike avtaler over telefon, og at betingelser og kontrakt må gjennomgås grundig før avtaler inngås. Noen av disse firmaene spekulerer i å forsøke å få sekretærer eller den som betjener sentralbord til å godkjenne per e-post allerede i den første telefonsamtalen. Det kan derfor være grunn til å minne alt kontorpersonale om rutinene for slike henvendelser. Vi minner igjen om at verken kirkelige fellesråd eller andre organisasjoner trenger slike oppføringer som denne type firma selger.

KA minner om...

Utlysning av kompetansemidler til kateketer og menighetspedagoger, søknadsfrist 1. april

Vi ønsker å gjøre spesielt oppmerksom på følgende endringer i forhold til tidligere år:

  • Kateketer med utdanning etter «gammel ordning» (uten mastergrad) kan søke midler til å ta emner i mastergrad i kateketikk/kirkelig undervisning, også i stillinger finansiert gjennom trosopplæringsreformen.
  • Det er mulig å søke utgiftsdekning for nødvendig vikar i forbindelse med noen kompetansetiltak.
  • Vi åpner for at ett stipend til 4-ukers faglig fordypning kan brukes til å skrive masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning.
  • For enkelte ordninger er det en ny søknadsfrist 1. juni 2016

Vi understreker at ansatte i stillinger som er finansiert fra flere kilder kan søke delvis dekning av utgifter til kompetanseutvikling.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .