Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 17. mars 2016
&nsbp;

Debattnotat 2016

KA har i forbindelse med årets tariffoppgjør utarbeidet et debattnotat. Debattnotatet tar for seg spørsmål som antas å bli aktuelle i forhandlingene, og som også vil tas opp på de fire arbeidsgiverkonferansene som skal gjennomføres i april og mai. I tillegg vil det over påske åpnes en Questback (spørreskjema) hvor alle medlemmene har mulighet til å gi tilbakemelding på spørsmålene som stilles i debattnotatet.

Notatet finner du her. (pdf)

Regionale arbeidskonferanser 2016 – Påmeldingsfrist i morgen!

Som en del av forberedelsene til vårens tariffoppgjør, arrangerer KA fire regionale arbeidsgiverkonferanser denne våren:

Bergen 13. april

Gardermoen 14. april

Kristiansand 28. april

Tromsø 2. mai

Konferansene i Bergen, Kristiansand og på Gardermoen har påmeldingsfrist i morgen, fredag 18. mars!

Konferansen i Tromsø har påmeldingsfrist fredag 1. april.

All informasjon og påmelding til konferansene finner du på KAs kurssider.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet – Få plasser igjen rett før påmeldingsfrist!

Mange har meldt seg på KAs grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet og det er kun noen få plasser igjen for oppstart denne våren. Det er påmeldingsfrist i morgen, fredag 18. mars. 

Du finner mer informasjon om kurset og påmelding her.

Folkekirken og folkets kirker: Hvordan ivaretar vi landets kirkebygg i et endret livssynspolitisk landskap?

MF og KA inviterer til konferanse på MF 14.-15. april 2016

Les mer.

Behovskartlegging for å utvikle etterutdanningskurs - NMBU ønsker innspill

Hvordan skal en som forvalter og drifter av gravplassen forholde seg til de ulike avgjørelsene som må tas i krysspresset mellom et verdifullt kulturminne og en gravplass med intensiv bruk? Hvordan oppnå et samspill mellom gravplassens kulturminner og gravplassdrift?

Institutt for landskapsplanlegging har planer om å tilby et nytt kurs med temaet «Gravplassen som kulturminne, bevaring og utvikling».

For å kunne treffe godt på form og faglig innhold, er det verdifullt å få innspill på forhånd. Vi ber deg om å svare på noen få spørsmål (det tar bare et par minutter).

Klikk her for å svare på undersøkelsen.

Åpningstider i påsken

KA holder sentralbordet åpent som normalt mandag 21. og tirsdag 22. mars (fra klokken 9 til 15). Sentralbordet holdes stengt onsdag 23. mars.

KA minner om...

Karlegging av overgrepssaker og forebyggende arbeid mot overgrep

Det mangler fortsatt en del svar på kartleggingsundersøkelsen om overgrepssaker og forebyggende arbeid. Alle fellesråd og bispedømmeråd skal svare.

Fristen er utvidet til i morgen, fredag 18. mars.

Du svarer på undersøkelsen via lenke i epost som er sendt den 15. mars til de enhetene som ikke har svart.

Stabstur og reisestipend 2016

OU-styret utlyser midler til reisestipend for hele staber og for enkeltansatte.

Søknadsfristen er 1. april 2016 for begge stipender.

Det kan søkes midler for tiltak som skal gjennomføres før 1. juli 2017. Søknader skal normalt sendes inn før tiltaket gjennomføres.

Les mer.

God påske!

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .