Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 07. april 2016
&nsbp;

Stor interesse for Kirkemøtet

Kirkemøtet 2016 finner sted i Trondheim onsdag 6. april til tirsdag 12. april. Kirkemøtet har ny sammensetning etter fjorårets valg, og representantene får sentrale spørsmål på bordet på sitt første møte i perioden. Medieinteressen er også langt større enn tidligere. Her kan du lese mer om sakene og følge med på det som skjer i løpet av Kirkemøte 2016.

Les mer.

Debattnotat 2016 – spørreskjema

KA har i forbindelse med årets tariffoppgjør utarbeidet et debattnotat. Debattnotatet tar for seg temaer som antas å bli aktuelle i forhandlingene, og som også vil tas opp på de fire arbeidsgiverkonferansene som skal gjennomføres i april og mai. Debattnotatet inneholder ti konkrete spørsmål til arbeidsgiverne. Spørsmålene vil tas opp til debatt på konferansene. Det er nå åpnet for å gi tilbakemelding på disse på et spørreskjema i Questback for de som ikke kommer på konferansene, eller som ønsker å gi ytterligere tilbakemelding til KA. For innledning/bakgrunn for spørsmålene henvises det til debattnotatet. Questbacken er åpen til og med 15. mai og skal kun besvares én gang av enten kirkeverge eller rådsleder.

Les mer om debattnotat og spørreskjema.

Staten må anerkjenne sitt ansvar for kirkenes nasjonale kulturminneverdier

Kirkene forteller om 1000 års arkitektur, kunsthistorie, håndverk, sosialhistorie og kirkehistorie. Vi etterlyser en diskusjon om hvordan staten skal bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier. Det skriver Frank Grimstad, administrerende direktør i KA, og Riksantikvar Jørn Holme, i en kronikk i Aftenposten fredag.

Les kronikken på Aftenpostens nettsider.

Aldergrensereglene  – 70 eller 72 år?

KA får iblant spørsmål om aldergrensereglene i arbeidsmiljøloven § 15-13a. Disse ble endret 1. juli i fjor, fra 70 til 72 år. Mange arbeidsgivere lurer på om det er mulig å opprettholde en 70-årsgrense for når arbeidsgiver ensidig kan avslutte arbeidsforholdet.

Les mer om aldersgrensereglene.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .