Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 14. april 2016
&nsbp;

Den norske kyrkja nasjonalt blir medlem i KA

Kyrkjemøtet vedtok lørdag samrøystes at Den norske kyrkja nasjonalt blir medlem i KA. Medlemskapet trer i kraft i januar 2017 når det nye nasjonale rettssubjektet blir etablert.

Les meir.

Kirkemøtet står fast ved målet om èn arbeidsgiverlinje

Kirkemøtet har bekreftet målet om èn arbeidsgiverlinje i Den norske kirke. Et flertall i det nye Kirkemøtet ønsket imidlertid å ta seg mer tid for å få noe mer utredning og høste erfaringer ved forsøk. Vedtaket innebærer derfor at en modell med samordnet arbeidsgiverorganisering skal legges til grunn som neste trinn i utviklingen av kirkeordningen. Det innebærer videreføring av to arbeidsgiverlinjer men samordning ved en enhetlig lokal ledelse. Et mindretall markerte større utålmodighet og basert på flertallet av høringsuttalelsene ønsket disse å vedta fellesrådsmodellen uten å gå veien om samordningsmodellen først. I likhet med behandlingen i Kirkerådet var det heller ikke i Kirkemøtet noen som stemte for bispedømmemodellen. Det er ikke tatt endelig stilling til hvor arbeidsgiveransvaret skal ligge og det åpnes for forsøk med enhetlig arbeidsgiveransvar. Kirkerådets direktør varslet at det vil bli lagt opp til ny behandling av saken i 2018.

Les hele vedtaket i saken her.

Vedtak og informasjon fra Kirkemøtet

Kirkemøtet behandlet mange saker og fikk betydelig medieoppmerksomhet. Her kan du lese om vedtaket om likekjønnet vigsel, kirkeordning, valg til Kirkerådet og annen informasjon fra Kirkemøtet.

Les mer.

Folkekirke i omstillingens tid

"Landet står overfor en mer utfordrende situasjon enn på lang tid knyttet til migrasjon, ustabilitet langs Europas sørlige grense og i forhold til Russland ved siden av bredere globale utviklingstrekk. Norge er inne i omstillingens tid. Det gjelder også forholdet mellom stat og kirke." Det skriver Marit Halvorsen Hougsnæs (KA) i en kronikk i Aftenposten.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .