Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 12. mai 2016
&nsbp;

Kulturministeren og Anne Lindmo kommer på høstkonferansen

Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland har nå sagt ja til å komme på KAs høstkonferanse. Anne Lindmo vil holde foredrag med tittelen "Mot til å lykkes." Vi ønsker velkommen til spennende og interessante konferansedager 26. - 27. september. Sett av dagene nå.

Les mer.

Si din mening før tariffoppgjøret!

Vi minner om at 15. mai er siste frist for å gi tilbakemeldinger på spørsmålene i KAs debattnotatet i forbindelse med tariffoppgjøret som forhandles i juni. Vi oppfordrer alle arbeidsgiverne, særlig de som ikke har vært tilstede på arbeidsgiverkonferansene, til å svare på det publiserte spørreskjemaet som kan finnes her. Debattnotatet finner du på denne siden.

Forberedelser til virksomhetsoverdragelsen

Som kjent har Kirkemøtet i år vedtatt å gi Kirkerådet fullmakt til å melde det nye nasjonale rettssubjektet inn i KA. Dette vil sannsynligvis skje pr. 1. januar 2017. Samtidig vil dagens statlig ansatte overdras til det nye rettssubjektet. Dette krever selvsagt forberedelser også knyttet til tariff. Allerede i fjor ble det opprettet tre partssammensatte forberedende tariffgrupper. Disse gruppene har nylig avsluttet sitt arbeid. Rapporter fra gruppene og annen informasjon fra arbeidet er lagt ut på KAs nettsider.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .