Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 26. mai 2016
&nsbp;

Ingen streik i staten

Partene på statlig tariffområde ble i megling på overtid torsdag morgen enige om årets hovedtariffoppgjør. Det vil si at det ikke blir noen streik blant prester eller andre statsansatte, jf. vår artikkel fra mandag.

Telefonselgere og opplysningstjenester

Vi har i den senere tid mottatt meldinger fra medlemmer som har hatt henvendelser fra et firma som kaller seg Nummeropplysninga AS. Vi minner om at en aldri bør inngå slike avtaler over telefon, og at betingelser og kontrakt må gjennomgås grundig før avtaler inngås. Mange av våre medlemmer har blitt utsatt for aggressive og uhederlige metoder av firmaer som selger såkalte opplysningstjenester på nett. Vi minner igjen om at verken kirkelige fellesråd eller andre organisasjoner trenger slike oppføringer som denne type firma selger.

KAs landsråd

KAs øverste organ er landsrådet, som velges av og blant KAs medlemmer. Det skal nå velges nytt landsråd for KA med funksjonstid fra 2017-2021.  Valg av landsrådsrepresentantene foregår på regionale kontaktmøter som arrangeres i alle bispedømmeområder høsten 2016 og vinteren 2017. I tillegg til valg til landsråd vil det på kontaktmøtene bli mulighet for å diskutere KAs politikk og et faglig program med rådsopplæring med fokus på lederlønn/ledersamtale, og forholdet mellom kirkeverge og fellesrådets leder.

Vi trenger din hjelp for å finne gode kandidater til KAs landsråd, og i tillegg har du muligheten til å påvirke hvem som blir kandidat i ditt bispedømmeområde. For påmelding til regionalt kontaktmøte se www.ka.no/kurs.

Les mer.

Fagdager for kirketjenere

1.-2. november arrangeres for fjerde gang Fagdager for kirketjenere på Gardermoen!

Fagdagene er en god arena for faglig påfyll og et viktig møtested for alle kirketjenere. Dagene i november har et bredt program, med både plenumsforedrag og parallelle seminarer. Fagdagene er åpen for alle kirketjenere.

Her finner du mer informasjon og påmelding.

www.kirketjenerskolen.no

En verdig gravferd for alle – Kurs i november!

Kurset «En verdig gravferd for alle - om praktiske konsekvenser av endringer i gravferdsloven» arrangeres på Gardermoen torsdag 3.november. I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Hvordan utfordres vi når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av de pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker? 

Kurset er godkjent som en del av Gravplasskolen 2. Du finner mer informasjon om kurset og påmelding her.

IKT for å lede

KA arrangerer 29.-30. september IKT-kurs for ledere i Den norske kirke. Hensikten med kurset er å gjøre lederne i stand til å ta del i de strategiske vurderingene, kjenne formelle krav, ta gode beslutninger og på den måten utnytte IKT slik at Dnk får gevinster av IKT-tiltakene. Målgruppen for kurset er kirkeverger, proster, stiftsdirektører og avdelingsledere lokalt, regionalt og sentralt i Dnk.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .