Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev onsdag 08. juni 2016
&nsbp;

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2016-2017

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Det er en samling på høsten og en på våren. Høstsamlingen er i Oslo 17.-19. oktober 2016 og vårsamlingen er på Gran 20.-22. mars 2017.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

HMS-kurs for ledere

KA arrangerer lovpålagt HMS-kurs for ledere i Oslo torsdag 20. oktober. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver i en virksomhet å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Kurset KA tilbyr tilfredsstiller kravene Arbeidstilsynet har stilt. Kurset er tilpasset kirkelig virksomhet og de HMS-utfordringer som kjennetegner denne sektoren. Målgruppen for kurset er kirkeverger og andre ledere blant KAs medlemmer som har personalansvar.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Sentralbordet stengt 9.-10. juni

Det er internseminar for hele administrasjonen i KA torsdag og fredag. Sentralbordet er stengt. De enkelte medarbeidere kan kontaktes direkte og henvendelsene vil besvares vil så langt det lar seg gjøre.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .