Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 30. juni 2016
&nsbp;

Kritisk til arbeidstidsutvalget

"KA er i hovedsak fornøyd med balansen mellom fleksibilitet og vern i dagens arbeidsmiljølov. Arbeidstidsutvalgets forslag om å utvide unntaksmulighetene, bl.a. ved den nye kategorien "delvis uavhengig stilling", fremmer ikke en ønsket utvikling av norsk arbeidsliv," uttaler direktør Marit Halvorsen Hougsnæs.

Les mer.

Innsyn i kirkebøker?

For mange er sommeren en tid som brukes til å finne tilbake til sine røtter, og mange oppsøker derfor det lokale kirkekontoret med ønske om å få kikke litt i kirkeboka.

Men hva er lov å si og vise?

Departementet sier i sitt brev «Delegasjon av myndighet til å avgjøre søknader om innsyn i kirkebøker» av 6. sept 1996 noe hva som er taushetsbelagt og hva som ikke er det. Brevet finner du her

Spesielt anbefales det at vikarer gjøres kjent med disse reglene.

Regnskapskurs i høst!

KA arrangerer innføringskurs i kirkeregnskap (30. november) og kurs i regnskapsavslutning og årsoppgjør (1.desember) i Oslo. Informasjon og påmelding til begge kurs, finner du på våre kurssider.

KA minner om…

IKT for å lede – Påmeldingsfrist 26.august

KA arrangerer 29.-30. september IKT-kurs for ledere i Den norske kirke. Hensikten med kurset er å gjøre lederne i stand til å ta del i de strategiske vurderingene, kjenne formelle krav, ta gode beslutninger og på den måten utnytte IKT slik at Dnk får gevinster av IKT-tiltakene. Påmeldingsfristen er 26.august!

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Fagdager for kirketjenere – Programmet er klart!

Fagdager for kirketjenere arrangeres på Gardermoen 1.-2.november. Programmet er nå klart og du finner det her.

​​​​​​​Valg til KAs landsråd og regionale kontaktmøter

KAs øverste organ er landsrådet, som velges av og blant KAs medlemmer. Det skal nå velges nytt landsråd for KA med funksjonstid fra 2017-2021.  Valg av landsrådsrepresentantene foregår på regionale kontaktmøter som arrangeres i alle bispedømmeområder høsten 2016 og vinteren 2017. Påmeldingen til kontaktmøtene er nå åpnet, les mer om kontaktmøtene på www.ka.no/kurs.  

Alle fellesråd har anledning til å fremme kandidater til KAs landsråd, og i tillegg har du muligheten til å påvirke hvem som blir kandidat i ditt bispedømmeområde. Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .