Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 07. juli 2016
&nsbp;


Tiltaksmidler til kirkebygg - grip muligheten!

KA har ved flere anledninger utfordret myndighetene til å inkludere vedlikehold av kirkebygg i tiltakspakken mot arbeidsledighet.  Kommunaldepartementet klargjorde i forrige uke at kommunene kan bruke tiltaksmidler til kirkebygg. Nå er det viktig at fellesrådene i de kommunene som har fått tiltaksmidler, griper muligheten og presser på for å få del i midlene. 

Les mer


Kommunale vedtak om kommunesammenslåing

1. juli var fristen for kommunene for å melde inn vedtak om sammenslåing i kommunereformen. KAs foreløpige opptelling  viser at 73 kommuner har sagt ja til å slå seg sammen og disse blir til 30 nye kommuner. Like mange kirkelige fellesråd må dermed slå seg sammen som følge av dette.

KA planlegger en egen konferanse 17.- 18.november 2016 for kirkeverger/prosjektledere og tillitsvalgte i de kirkelige fellesrådene som må slå seg sammen. Konferansen vil blant annet ha fokus på prosjektorganisering, inndelingslov og medbestemmelse. Mer informasjon om dette følger senere.

Kommunalminister Jan Tore Sanner har nå åpnet for at kommuner som ikke ble ferdige med prosessen fram til 1. juli, kan få fullføre denne i høst og komme med i regjeringens forslag til ny kommunestruktur. Stortinget vil fastlegge den endelige kommunestrukturen våren 2017.

Les kommunalministerens kommentar og les informasjon om prosessen for kommuner som ikke er ferdige med endelige vedtak her.


Felles avtale for hele kirken om leveranse av lønns-, personal- og regnskapstjenester

Som flere kjenner til inngikk Kirkerådet i mars i år avtale med det Rjukan-baserte selskapet Tet om leveranse av lønns-, personal og regnskapstjenester (LPR). Avtalen benyttes i første runde for å få på plass ny løsning for Kirkerådet og bispedømmerådene i det nye rettssubjektet fra 1. januar.

Men avtalen åpner også opp for at fellesråd kan benytte tjenestene. Det er mulig å enten kun ta i bruk tilbudt systemløsning (Xledger) og føre lønn og regnskap selv, eller også benytte Tets lønns- og regnskapstjenester.

Selv om innføring av ny løsning i det nye rettssubjektet er første prioritet inneværende år, er arbeidet med å forberede pilotoppstart i fellesråd påbegynt.

Hvis du som kirkeverge lurer på hva slags muligheter som ligger i avtalen, ta gjerne kontakt med Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet (JF665@kirken.no)  eller Knut Riksen i Kirkepartner IKT (Kunde@kirkeparter.no)  for mer informasjon.


Fagdag om arbeidsmiljø i Den norske kirke

Fagdag om arbeidsmiljø i Dnk arrangeres i Oslo 21. november skal bidra til å belyse utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet i Den norske kirke, samt gi deltakerne verktøy til å håndtere disse.

Det vil også bli presentert eksempler på arbeidet som gjøres i Den norske kirke for å skape godt arbeidsmiljø. Påmeldingen er nå åpnet og mer informasjon finner du her.


Lønns- og personalstatistikk 2015

Lønns- og personalstatistikken for 2015 for alle KAs medlemmer er nå til trykking. Statistikken inneholder blant annet snittlønninger for ulike stillingskoder og aldersgrupper, oversikt over antall årsverk og snittlønn i det enkelte fellesråd og fylke, samt mye annen informasjon om lønns- og personalsituasjonen på KA-området. Denne vil sendes ut til de som er abonnenter i løpet av neste uke. Deretter vil den legges ut for salg i vår nettbutikk.


Hjelp og råd fra KA i sommer?

Det er ferietid. Det er også ferieavvikling i KAs sekretariat, men sentralbordet vil være åpent som normalt hele sommeren, og det skal alltid være rådgivere på plass som kan svare på ulike typer spørsmål. Det kan være lurt å rette din henvendelse til ka@ka.no eller sentralbordet på 23 08 14 00, slik at saken kan gå direkte til noen som er på jobb.


KA minner om…

Du finner full oversikt og påmelding til alle høstens kurs og konferanser på www.ka.no/kurs


Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .