Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 01. september 2016
&nsbp;

Positivt møte om kirkebygg

"Det er et tydelig signal at KA og KS står sammen i et budskap om sterkere statlig bidrag for å ta vare på de nasjonale verdiene i kirkebyggene." Det sier Eigil Morvik, styreleder i KA. Ledelsen i KA og KS møtte i dag statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet for å gi innspill til arbeidet med å følge opp Stortingets vedtak om en strategi for særlig viktige kirkebygg.

Les mer.

Les mer om brevet og vedtaket her.

Les saken hos KS.

Resultatet av uravstemningen er klart

Resultatet fra uravstemningen for årets tariffoppgjør er nå klart. Av 159 avgitte stemmer stemte 158 for og 1 mot. Det gir en oppslutning på 99,4 % av registrerte stemmer. KAs medlemmer har dermed godkjent den nye hovedtariffavtalen. Det opplyser KAs forhandlingssjef, Ane Nore Nyhus. KAs medlemmer vil om kort tid motta rundskriv om iverksettelse av tariffoppgjøret.

Se rundskriv 04/16.

Risiko og verdi

Det å jobbe forebyggende mot uforutsette hendelser som flom og brann kan redusere omfanget av en katastrofe betydelig. Den 29. september er KA medarrangør på seminaret «Risiko og verdi» som berører denne tematikken på ulike områder. Her vil blant annet kirkeverge Monica Finden fortelle om erfaringene knyttet til flommen i Flåm i 2014. Dette blir en fagdag med stor relevans også for forvaltere av kirkebygg.  

Les mer.

Kirkerådets kulturkonferanse 2016: Kirkens korarbeid

Kirkens korvirksomhet gjør menighetene til en stor aktør i det lokale kunst- og kulturliv. Kirkerådets kulturkonferanse 2016 vil sette fokus på hvordan Den norske kirke kan styrke og videreutvikle korvirksomheten. Hva er mulig? Hvor ligger hindringene?

Konferansen retter seg mot kirkemusikere, kordirigenter, kirkeverger, tillitsvalgte og andre aktuelle aktører med engasjement for korarbeid, og går av stabelen 11. november i Oslo. Konferansen er arrangert av Kirkerådet, KA og MFO.

Her finner du mer informasjon om konferansen.

Fyll ut skjema for gratis brukertilgang

Vi minner alle kirkelige fellesråd om tilbudet om gratis brukertilgang til Den norske kirkes intranett. Informasjon ble sendt ut siste gang 11. august hvor man ble oppfordret til å sende inn bestillingsskjema innen 1. september.

KA oppfordrer alle som ikke har fylt ut skjemaet om å gjøre dette. Spørsmål kan stilles til Kristine Ekeberg-Andersen eller Ingeborg Dybvig.

Mer informasjon finner du her.

KA minner om…

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi. Kurset er fordelt på to samlinger, 17.-19.oktober 2016 og 20.-22.mars 2017.

Det er påmeldingsfrist fredag 16.september.

Dersom du ønsker oppstart på kurset denne høsten, kan du melde deg på her!

HMS-kurs for ledere

Torsdag 20. oktober arrangerer KA lovpålagt HMS-kurs for ledere. Kurset er tilpasset kirkelig virksomhet og de HMS-utfordringer som kjennetegner denne sektoren, og er rettet mot kirkeverger og andre av KAs medlemmer som har personalansvar.

Det er påmeldingsfrist fredag 16. september!

Øvrig informasjon og påmelding finner du her.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .