Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 15. september 2016
&nsbp;

Rentekompensasjonsordning

Mange fellesråd går glipp av store besparelser fordi de ikke bruker rentekompensasjonsordningen. Det er enklere enn du tror. Du kan også bruke ordningen selv om tiltaket ikke er lånefinansiert.

KA har beregnet at rentekompensasjon tilsvarende et tiltak med en kostnadsramme på 1 500 000 totalt vil utgjøre 450 000 kroner gitt at rentenivået blir liggende på dagens nivå de neste 20 årene.

Les mer.

Nærværsstipend

OU-styret tildeler to barnehager stipender av 25 000 kroner til arbeid med trivsel og nærvær blant de ansatte. Det er opp til den enkelte barnehage hvordan dere vil jobbe med dette. Heftet: «Nærvær og fravær i barnehagesektoren» er utarbeidet med relevant materiale om tematikken. Søknadsfristen er 1. november 2016.

Ved spørsmål ta kontakt med Linn Maria Kierulf på epost eller telefon (932 47 002).

Søknad med beskrivelse av prosjekt og budsjett sendes ka@ka.no.

Regionale kontaktmøter – Husk å melde deg på!

Denne høsten og vinteren arrangeres det regionale kontaktmøter i alle bispedømmer. I tillegg til valg til KAs landsråd, vil møtene ha et faglig program som er aktuelt for både rådsmedlemmer og kirkeverger. Det faglige programmet vil i år bl.a. ta for seg ledersamtale og lederlønn!

Du finner mer informasjon om de kommende møtene, samt påmelding, på www.ka.no/kurs

KA minner om…

KA-kurs med påmeldingsfrist i morgen!
I morgen, fredag 16.september, er det påmeldingsfrist for følgende av høstens kurs:
-    Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 
-    HMS-kurs for ledere 

Det er fremdeles plasser ledige på begge kurs.

Du finner all informasjon om kursene og påmeldingsskjema her! 

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog i 2016

Fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få dekket utgifter til rekruttering av ny person i disse stillingene.

Se her for informasjon om ordningen.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .