Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 22. september 2016
&nsbp;

Innmeldinga er levert

Direktør i Kyrkjerådet, Jens Petter Johnsen, har denne veka levert innmeldingsskjemaet som melder Rettssubjektet Den norske kyrkja inn i KA. Den nasjonale eininga som blir oppretta 1. januar blir dermed medlem i KA frå same dato. Innmeldinga er oppfølging av Kyrkjemøtet sitt vedtak i april.

Les mer.

Spørsmål og svar om tariff 2016 er lagt ut på nett

Det er funnet og rettet noen feil  i første utgaven i rundskriv 4/2016. De som har skrevet det ut og benytter det, bør se til korrekt utgave i lenken ovenfor.

KA har lagt ut en spørsmål og svar-side om tariff 2016 her.

KA minner om…

I morgen, fredag 23. september, er det påmeldingsfrist for følgende kurs:

  • Regionalt kontaktmøte for Oslo og Borg bispedømmer (24. okt.)
  • Regionalt kontaktmøte for Sør-Hålogaland bispedømme (27. okt)
  • Kurs i personalledelse (26.-27. okt)

Du finner all informasjon og påmeldingsskjemaer på www.ka.no/kurs

Risiko og verdi

Det å jobbe forebyggende mot uforutsette hendelser som flom og brann kan redusere omfanget av en katastrofe betydelig. Den 29. september er KA medarrangør på seminaret «Risiko og verdi» som berører denne tematikken på ulike områder. Her vil blant annet kirkeverge Monica Finden fortelle om erfaringene knyttet til flommen i Flåm i 2014. Dette blir en fagdag med stor relevans også for forvaltere av kirkebygg. 

Les mer.

Ansikt til ansikt

Det nærmer seg Trosopplæringskonferansen, onsdag 19. oktober samles ansatte og frivillige fra hele Kirke-Norge på Lillestrøm. Felles for disse er at de jobber med barn og unge, og de vil få inspirasjon de kan ta med seg hjem i sitt viktige arbeid.

Tema i år er Ansikt til ansikt – med Gud, med verden og med hverandre. Dette vil prege dagen, som er fylt av seminarer, fellessamlinger, gudstjeneste, musikk og torg.

Mer informasjon og påmeldingslenke ligger på trosopplaringskonferansen.no

Kanskje er det din tur til å komme til Norges Varemesse i år, eller til å sende en medarbeider eller en viktig frivillig i menigheten? Det er fortsatt noen plasser igjen, men meld deg på raskt.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .