Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 27. oktober 2016
&nsbp;

Blir dette en ny trend?

"Vi håper dette kan være til inspirasjon for andre," sier Ivar Nygård, kirkeverge i Drammen kirkelige fellesråd. Sammen med menighetene i Drammen, bispedømmerådet og andre samarbeidspartnere har de laget en film som presenterer de 11 orglene i kirkene i Drammen.

Les mer.

Oversikt over kirkegårder fra middelalderen er klar for tre nye fylker

Da kirkerundskrivet fra 2000 (rundskriv T-3/2000) ble utarbeidet, ble det sagt at Riksantikvaren som sentral kulturminnemyndighet har ansvaret for å avgrense middelalderkirkegårdene. Siden har det pågått en fylkesvis kartlegging. Dette har tatt tid, men nå er kartlegging for Trøndelagsfylkene og Vestfold avsluttet. Middelalderdeler av kirkegårdene er automatisk fredet. For fellesråd og forvaltere av gravplass er det derfor viktig å kjenne til og hvilke deler av deres kirkegårder kulturminneloven gjelder for.

Les mer.

Vil du være ledsager?

Ledsagerne støtter palestinske sivile som er hardt rammet av den israelske okkupasjonen av Det palestinske området, og samarbeider med palestinske og israelske organisasjoner som med fredelige midler arbeider mot okkupasjonen. En viktig del av arbeidet er også å formidle sine opplevelser og erfaringer til folk i Norge. 

Det partsammensatte OU-styret i KA-sektoren har satt av kr. 80 000 til 50 % lønnsrefusjon for ansatte i fellesrådslinjen, og legger dermed godt til rette for at en kirkelig ansatt kan være blant de som reiser til Israel og Palestina som ledsagere i et solidaritetsprogram som Kirkenes Verdensråd står bak. Frist for å melde seg til Kirkens Nødhjelp som ledsager er 6. november.

Les mer om Ledsagerprogrammet på KNs nettsider og informasjon fra OU om ledsagerprogrammet.
 

Merverdiavgift og momskompenasjons - nyheter

Dagens mva-omsetningsoppgave blir fra 1. januar 2017 erstattet av en ny Skattemelding for mva, RF-0002. Skatteetaten - Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017.  Den nye mva-meldingen får i alt 19 poster mot dagens 11. Noen poster er nye og noen er endret i forhold til dagens oppgave.

Det er også utarbeidet standard mva-koder som er tilpasset den nye skattemeldingen for mva.

Innførsel av varer fra utland skal rapporteres i den nye meldingen.

Mva-registrerte virksomheter skal fra 2017 ikke lenger betale mva til Tolletaten ved innførsel av varer slik dagens praksis er, men må selv beregne avgiften og innrapportere i den nye meldingen.

Bokføring av merverdiavgift må tilpasses den nye skattemeldingen fra 01.01.2017, og vil kreve oppgradering av systemer hos systemleverandører på området

Oppgave for momskompensasjon får nytt navn, RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, men her er ingen realitetsendringer.

Endringene vil bli gjennomgått på KA's kurs i regnskapsavslutning og årsoppgjør den 1. desember (se nedenfor).

KA minner om…

Det er påmeldingsfrist for følgende kurs førstkommende fredag 28.oktober:

  • Innføringskurs i kirkeregnskap (30. november)
  • Regnskapsavslutning og årsoppgjør (1. desember)

Begge kursene arrangeres i Oslo. Det er bare noen få ledige plasser igjen, så meld deg på i dag!

Mer informasjon og påmelding finner du på www.ka.no/kurs

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .