Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 10. november 2016
&nsbp;

KAs regionale kontaktmøter – Rådsopplæring og valg til KAs landsråd

I bispedømmene Møre, Tunsberg og Agder og Telemark, holdes de regionale kontaktmøtene med rådsopplæring og valg til KAs landsråd i januar 2017.

Alle fellesråd har 1-3 representanter som har stemmerett ved valg til KAs landsråd. Disse representantene må være rådsmedlem og deltar kostnadsfritt på de regionale kontaktmøtene!

Hvor mange representanter hvert fellesråd har, avhenger av antall årsverk. Informasjon om dette finner du her.

I tillegg til rådsmedlemmene med stemmerett, er også kirkeverger og andre rådsmedlemmer velkomne til det regionale kontaktmøtet. Tema for den faglige delen er lederlønn og ledersamtale.

Påmeldingsfristen til kontaktmøtene i de tre ovenfor nevnte bispedømmene er fredag 9. desember.

Datoer, påmelding og mer informasjon finner du på KAs kurssider.

Sjekk takrennene før vinteren

Et viktig og rimelig tiltak for å forebygge mot fremtidige skader på kirkebyggene er å rense takrennene for barnåler og løv nå på høsten.

En tett takrenne fører til at vannet ikke renner ned og bort fra bygget, men blir liggende og fryser til is når kulden kommer. Resultatet kan da bli at avløpsrøret sprenges i stykker, noe som kan føre til skader på vegg og bakenforliggende konstruksjoner. Dette er skader som det fort blir dyrt å utbedre.  

Er det utettheter i skjøter og overganger så oppdager man også dette når man renser og spyler takrennene med vann.

Ved å renske ut og utbedre småskader på denne måten bidrar man til at kirken er godt rustet for den kalde vintersesongen. 

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .