Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 15. desember 2016
&nsbp;

SØNDAGSSKOLEN NORGE nytt medlem i KA

KA har fått enda et nytt medlem. Vi gleder oss over å ønske SØNDAGSSKOLEN NORGE velkommen som medlem i KA.

Les mer.

Stipendordning for lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Riktig søknadsfrist på studiet er 15. april.

Det er etablert en stipendordning der én deltaker fra hvert bispedømme får dekket studieavgift, reise- og oppholdsutgifter til samlingene.

Mer informasjon om stipendordningen.

Informasjon om studiet.

Grunnkurs i kirkebyggdatabasen og inventarregistrering

9.-10. februar inviterer KA til grunnkurs i kirkebyggdatabasen og inventarregistrering. Todagerskurset holdes i Oslo og retter seg mot kirkeverger, driftsledere, kirketjenere, kontoransatte, frivillige eller andre som skal jobbe med registrering i Kirkebyggdatabasen.

Det er påmeldingsfrist fredag 13. januar. Det er få plasser på kurset, så det kan være at det blir fulltegnet innen den tid. Førstemann til mølla! 

Du kan lese mer om kurset og melde deg på her.

Kurs i risikovurdering og restverdiredning

Torsdag 16. februar holdes det kurs for kirkeverger og kirketjenere om risikovurdering og restverdiredning.

Kurset har som mål å gjøre deltagerne i stand til å gjøre en risikovurdering i forhold til brann og tyveri, planlegge i tilfellet en krise skulle oppstå og forberede oppfølging i etterkant av f.eks en brann. Kurset er praktisk rettet og kursdeltagerne skal lære hvordan man gjennomfører en risikovurdering og lager en plan for evakuering av gjenstander fra kirkebygg.

Det er påmeldingsfrist fredag 13. januar, men det er begrenset antall plasser på kurset.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du på KAs kurssider.

Tilsvarende kurs holdes også 20. april. 

Kurs om medbestemmelse i barnehager

De sentrale tariffpartene i KA (barnehage) inviterer til todagers kurs 2.-3. mars i hvordan man i praksis ivaretar samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kurset vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for barnehager på det kirkelige området spesielt. Målgruppen er representant for arbeidsgiver (kirkeverge, styrer, daglig leder på menighetsnivå osv.) og tillitsvalgte i barnehager og/eller fellesrådet. Kurseter sponset av OU-midlene, slik at det er lav økonomisk terskel for å delta. 

Påmeldingsfristen er fredag 3. februar.

All informasjon og påmelding til kurset finner du her.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2017

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Førstkommende samling er 20.-22. mars 2017 og 2.samling er 16.-18. oktober 2017. 

Du kan lese mer om kurset og melde deg på her!

KA minner om…

Er du interessert i lederutviklingskurs?

Med jevne mellomrom arrangerer KA et ettårig lederutviklingsprogram. Kurset har som målsetting å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke og programmet er åpent for ledere/mellomledere i KAs medlemsvirksomheter så som generalsekretær, kirkeverger, daglige ledere i menighet eller organisasjon, proster, stiftsdirektører mfl.

Før vi starter planlegging av lederutviklingsprogram for 2017–2018, ønsker vi å få tilbakemelding fra personer som vurderer å melde seg på dette lederutviklingsprogrammet. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er å forstå som  bindende påmelding.

Tilbakemeldingene brukes kun for å få bekreftet om det er grunnlag for å starte planleggingen og behov for justeringer i faglig innhold. For å melde din interesse, vennligst kontakt kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen på e-post innen 31. desember 2016.

Du kan lese mer om KAs lederutviklingsprogram her.

Ytterligere spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Tore Byfuglien på e-post eller telefon 952 98 355. 

Kalender for KAs kurs og konferanser våren 2017 er nå klar!

Du finner mer informasjon på KAs nettsider her. www.ka.no/kurs

Kurskalender

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .