Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 12. januar 2017
&nsbp;

Fellesråd - oversikt fra KLP med nøkkeltall for 2016

Kirkelige fellesråd som har pensjonsordning i KLP kan via KLP Kundeside finne nøkkeltallsoversikten for 2016 med informasjon som blant annet kan brukes til pensjonsnote til årsregnskapet.

KLP opplyser at oversikten ikke blir sendt ut på papir.

Nøkkeltallsoversikten er tilgjengelig i excel-format, og fellesrådene har da en god fleksibilitet til å kunne hente tall og bruke dem i sine note-dokumenter i årsoppgjøret.

Les mer om grunnlaget for beregningen og hvordan du logger deg inn på KLPs kundeside her.

Tilleggsavtaler til HA og HTA for rettssubjektet Den norske kirke

Avtaleverket for rettssubjektet Den norske kirke ble signert av partene 3. januar 2017. Avtaleverket vil være tilgjengelig på KAs nettsider (Tariff) i løpet av 13. januar.

Særtrykk vil foreligge for salg i KAs nettbutikk.

Oppfordring om å fremme saker til landsrådet

KAs landsråd møtes 24-25. april. Vi minner om at vedtektenes § 7 d slår fast at Landsrådet skal behandle saker som er foreslått av medlemmene. Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte denne muligheten og vurdere hvilke saker de ønsker å fremme til behandling i KAs øverste organ. Medlemmer som ønsker å fremme saker oppfordres til å melde disse før 20. februar. Siste frist er 27. februar – 8 uker før landsrådet.

Sakene kan meldes til ka@ka.no.

Les mer.

KA minner om...

I morgen, fredag 13. januar, er det påmeldingsfrist for følgende kurs:

  • Grunnkurs i kirkebyggdatabasen og inventarregistrering (9.-10. februar)
  • Risikovurdering og restverdiredning (16. februar)

Det er kun noen få plasser igjen på disse kursene, så meld deg på i dag!

All informasjon og påmelding finner du her.

Lønns- og personalstatistikk pr. 1.12.2016

I desember åpnet den årlige innsamlingen av lønns- og personaldata fra KA-medlemmer. Alle medlemmer med arbeidsgiveransvar er pliktig til å registrere informasjonen i lønns- og personalregisteret (LPR). Fristen er 3. februar 2017

rundskriv 06/16 informeres det om hva LPR er og hvordan man skal fylle ut skjemaet i nettportalen. KA vil anbefale alle å lese vedleggene til rundskrivet før man begynner å registrere lønnsdata.

For å logge seg inn bruker man passord og brukernavn tilsendt på epost ved tidligere innrapportering. Send epost til Peter Møller om du ikke har mottatt innloggingsinformasjonen.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .