Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 19. januar 2017
&nsbp;

Positiv respons på ledernettverk

"Det er tydelig at vi møter et behov ved å invitere til ledernettverk. Responsen har vært overveldende positiv." Det sier prosjektleder Torbjørg Aalborg etter at KAs to nye ledernettverk nå er fulltegnet.

Les mer.

- Lovar godt for eit livskraftig og sterkt landsråd

"Dette lovar godt for eit livskraftig og sterkt landsråd i KA dei neste fire åra." Øystein Dahle deltok i går på det siste i serien av kontaktmøte før landsrådet i april.

Les meir.

KA-bloggen

KA-bloggen på våre nettsider vil det ukentlig legges ut innlegg fra vår administrerende direktør Frank Grimstad eller andre medarbeidere i KA. Her kan du lese Grimstads refleksjoner ved inngangen til et nytt år som kjenntegnes av kirkereform og reformasjonsjubileum.

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering

I følge kirkeloven skal det finnes en oversikt over inventaret som finnes i hver enkelt kirke. Kirkebyggdatabasen er et verktøy for forvaltning av alle eiendommer, bygninger og eiendeler som hører inn under Den norske kirke og den har en inventarmodul som er utviklet spesielt for registrering av kirkens inventar.

Mandag 6. mars holdes det kurs i hvordan man går frem når man registrerer inventar i kirkebyggdatabasen. Kurset retter seg mot kirkeverger, driftsledere, kirketjenere, kontoransatte, frivillige eller andre som skal jobbe med inventarregistrering i Kirkebyggdatabasen.

Informasjon og påmelding finner du her.

Det er få plasser på kurset, så meld deg på i dag!

Kurs i budsjettarbeid

KA inviterer kirkeverger og økonomi-/regnskapsmedarbeidere til kurs i budsjettarbeid! Kurset holdes i Oslo onsdag 10. mai 2017.

På kurset vil vi gjennomgå de formelle bestemmelser omkring budsjett og økonomiplan. Vi vil ha fokus på det viktige samspillet med kommunen i budsjettprosessen, men også eksempler på samhandling og innspill fra menighetsrådene.

Kurset vil primært være praktisk innrettet mot små og mellomstore fellesråd.

Mer informasjon og påmelding finner du på våre kurssider her.

KA minner om…

Medbestemmelse i barnehager - Kurs 2.- 3. mars!

De sentrale tariffpartene i KA inviterer til todagers kurs i hvordan man i praksis ivaretar samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kurset vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for barnehager på det kirkelige området spesielt. Målgruppen er representant for arbeidsgiver (kirkeverge, styrer, daglig leder på menighetsnivå osv.) og tillitsvalgte i barnehager og/eller fellesrådet.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .