Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 26. januar 2017
&nsbp;

Kirkemøtet 2017 er i gang

Kirkemøtets forhandlinger begynner torsdag morgen. Årets tema er nåde. Du kan følge forhandlingene direkte og lese saksdokumentene på kirken.no.

Les mer.

Stipend til gjennomføring av Kirketjenerskolen 1 eller 2

Kirketjenerskolen skal gi kirketjenerne grunnleggende faglig kompetanse innenfor sitt ansvarsområde. Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser nå 8 stipend på kr. 5000,- i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2017. Søknadsfristen er 1. september og alle kirketjenere i hel- eller deltidsstilling kan søke!

Les mer om Kirketjenerskolen og stipend her.

IKT for å lede – Nytt kurs i april!

KA arrangerer nytt IKT-kurs for ledere i Den norske kirke på Fornebu 20.-21. april!

Hensikten med kurset er å dyktiggjøre ledere i Den norske kirke slik at de er i stand til å utnytte IKT på en strategisk og målrettet måte. Det krever at man kjenner til mulighetene i IKT og forventinger fra publikum, medlemmer, ansatte og dem som bevilger penger til kirken. Kurset gir faglig påfyll gjennom eksterne foredragsholdere, gruppeoppgaver, case og en presentasjon av viktige fellestiltak gjennom IKT-satsingen i Den norske kirke.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Seminar om lys i og ved kirkebygg

KA og Riksantikvaren inviterer til seminar om lys i og ved kirkebygg!
Lys og belysning er sentralt i formidling av arkitektur og kunst, og ikke minst bruk av kirkerommene. Belysning har en praktisk funksjon, men handler også om å skape stemninger og iscenesetting av kirkelige handlinger og ulike arrangement i kirkerommet. Arbeid med belysning innebærer samtidig spørsmål om bruk av gamle og nye armaturer, restaurering, ombruk og hva som passer og ikke. Det handler om lysstyrke og nye opplysningsmåter, energisparing, og nedbrytning av kunst, bøker og tekstiler. I tillegg til disse temaene, vil seminaret også ta opp problemstillinger knyttet til utendørsbelysning.

Seminaret, som finner sted i Oslo 28. mars, retter seg mot alle som bruker, forvalter og arbeider med kirkebygg, antikvarer og planleggere.

Her kan du lese mer om kurset og melde deg på!

Ukentlige innlegg

KA-bloggen på våre nettsider vil det ukentlig legges ut innlegg fra medarbeidere i KA.

«For å løse lederkabalen i Den norske kirke må viktige forutsetninger om finansiering og ledelsesforståelse finne sin avklaring.» Det skriver Marit Halvorsen Hougsnæs i siste innlegg.

Les mer.

KA minner om…

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2017

Det er fremdeles ledige plasser på KAs grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet!

Over to samlinger gir grunnkurset innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

Dersom du ønsker å starte denne våren, er påmeldingsfristen fredag 17. februar!

All informasjon og påmelding finner du her.

«Å møte media» - Mediekurs for organisasjoner

Hvordan få oppmerksomhet om egne saker, hvordan håndtere mediehenvendelser og kritisk søkelys? Hvilken rolle spiller sosiale medier? Hvilke gode historier har vi å fortelle? Er vi mer interessante for mediene enn vi tror?

Fredag 17. mars inviterer KA våre organisasjonsmedlemmer til kurs i mediehåndtering. Kurset arrangeres i Oslo og retter seg mot toppleder, kommunikasjonsmedarbeidere og andre i organisasjonen som bør være forberedt på å håndtere media.

Meld deg på her!

Kurs om kirke og kommunereform

KA og de sentrale partene i KA-området inviterer til todagers kurs om organiseringen av prosessen med å slå sammen kirkelig fellesråd i kommuner der det er vedtatt kommunesammenslåinger. Vi legger hovedvekt på hvordan samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ivaretas i slike prosesser. Kurset vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk generelt og for det kirkelige området spesielt.

Det er en betingelse for deltakelse at det er representasjon fra både arbeidsgiver og tillitsvalgt. Det er videre en fordel om arbeidsgivere og tillitsvalgte fra de fellesrådene som omfattes av samme sammenslåingsprosjekt er representert.

Kurset finner sted på Gardermoen 27.-28. mars. OU-styret subsidierer kurset, slik at det skal være lav økonomisk terskel for å delta.

Les mer og meld dere på her.

Lønns- og personalstatistikk: Innleveringsfrist 3. februar

I desember åpnet den årlige innsamlingen av lønns- og personaldata fra KA-medlemmer. Alle medlemmer med arbeidsgiveransvar er pliktig til å registrere informasjonen i lønns- og personalregisteret (LPR). Fristen er 3. februar 2017. 

rundskriv 06/16 informeres det om hva LPR er og hvordan man skal fylle ut skjemaet i nettportalen. KA vil anbefale alle å lese vedleggene til rundskrivet før man begynner å registrere lønnsdata.

For å logge seg inn bruker man passord og brukernavn tilsendt på epost ved tidligere innrapportering. Send epost til Peter Møller om du har behov for innloggingsinformasjon.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .