Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 02. februar 2017
&nsbp;

Ny vigselsliturgi - arbeidsgivers ansvar

Ny vigselsliturgi for likekjønnede gjelder fra 1. februar 2017. Likekjønnede par har samme rett som ulikekjønnede til å inngå ekteskap i sin lokale kirke.

Les mer.

Høring: Ny ordning for utpeking av biskoper 

Kirkerådet har nå sendt på høring sak om ordning for utnevning av biskoper. Høringsfristen er 15. mars og KA skal avgi høringsuttalelse. Innspill til KAs høringsuttalelse sendes Marit Halvorsen Hougsnæs (e-postadresse) innen 15 februar. Saken er i følge høringsbrevet sendt til «menighetsråd, proster, biskoper, bispedømmeråd og andre berørte instanser.» Kirkelige fellesråd er ikke høringsinstans men vi minner likevel om muligheten til å sende høringssvar for de som ønsker å gjøre det.

Saken finnes på Kirkerådets side for høringer.

Kirkerådets kulturkonferanse 

Kirkebyggets arkitektur og utsmykning er sentrale temaer på Kirkerådets kulturkonferanse som arrangeres i Oslo 16. og 17. mars.

Kirkebygget bærer med seg en mer enn 1000 års bygningshistorie. Hvordan formidle fortellingen om egen kirke, har kirkebyggene en plass i arkitekturturismen og hva er det som gjør kirkebygget er så viktig for folk? Hva skal man legge vekt på når man planlegger oppføringen av en ny kirke, hvordan er sampillet mellom arkitekt og kunstner og hva med byggherrens ønsker?

Les mer om program og påmelding her.

K-stud inviterer til «Årets kurs» 31. mars – 2. april

På Soria Moria i Oslo arrangerer K-stud «Årets kurs» 31. mars – 2. april!

Kursene er åpne for alle som er aktive medarbeidere og ledere – eller skal ta på seg en ny oppgave – i K-studs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Man kan velge mellom kurs i rytmisk korledelse og lederkurs om grenseoverskridende adferd.

Her finner du mer informasjon om kursene og påmelding.

Ukentlige innlegg

På KA-bloggen på våre nettsider vil det ukentlig legges ut innlegg fra medarbeidere i KA.

«America first? Disse to ordene er noe av det som vil bli husket fra Donald Trumps innsettelsestale. Og er kanskje et uttrykk for noe av det linjeskiftet vi nå opplever.» Det skriver Frank Grimstad i siste innlegg.

Les mer.

KA minner om…

Kurs i risikovurdering og restverdireding

Torsdag 20. april inviterer KA til kurs i risikovurdering og restverdiredning. Kurset har som mål å gjøre deltagerne i stand til å gjøre en risikovurdering i forhold til brann og tyveri, planlegge i tilfelle en krise skulle oppstå og forberede oppfølging i etterkant av f.eks. en brann. Kurset er praktisk rettet og kursdeltagerne skal lære hvordan man gjennomfører en risikovurdering og lager en plan for evakuering av gjenstander fra kirkebygg.

Påmelding finner du her!

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering

I mars inviterer KA til dagskurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering!

Kurset vil i tillegg praktiske oppgaver knyttet til kirkebyggdatabasen og dens inventarmodul, blant annet gi kjennskap til hvilket ansvar man har som forvalter av kulturminner.

Kurset holdes i Oslo mandag 6. mars.

Mer om kursets innhold, praktisk informasjon og påmelding finner du her.

Lønns- og personalstatistikk: Innleveringsfrist 3. februar

I desember åpnet den årlige innsamlingen av lønns- og personaldata fra KA-medlemmer. Alle medlemmer med arbeidsgiveransvar er pliktig til å registrere informasjonen i lønns- og personalregisteret (LPR). Fristen er 3. februar 2017. 

rundskriv 06/16 informeres det om hva LPR er og hvordan man skal fylle ut skjemaet i nettportalen. KA vil anbefale alle å lese vedleggene til rundskrivet før man begynner å registrere lønnsdata.

For å logge seg inn bruker man passord og brukernavn tilsendt på epost ved tidligere innrapportering. Send epost til Peter Møller om du har behov for innloggingsinformasjon.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .