Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 23. mars 2017
&nsbp;

Bred skolering av kirkelige ledere

«Her har jeg lært mye jeg har bruk for i mitt daglige arbeid som kirkeverge.» Det sier en fornøyd Gunhild Blåsmo Aronsen, kirkeverge i Kvæfjord, etter å brukt tre dager på KAs grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet.

Les mer.

 

Arkitektur og utsmykning er strategisk viktig

«Jeg er overbevist om at arbeidet med kirkebygget, arkitektur og utsmykning er noe av det strategisk viktigste Den norske kirke kan arbeide med.» Det sa fagdirektør Oddbjørn Sørmoen i sitt foredrag på Kirkerådets kulturkonferanse i går.

Les mer.

 

Nettverk for fagpersoner innen kirkebyggforvaltning

En av de mest spennende og krevende oppgavene som er lagt til de kirkelig fellesrådene er ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene. 3. april er første nettverkssamling for fagpersoner innen kirkebyggforvaltning.

Les mer.
 

Siste frist for å melde seg på kurs om risikovurdering og restverdiredning!

I morgen, fredag 24. mars, er det påmeldingsfrist for kurs om risikovurdering og restverdiredning. Kurset holdes i Oslo torsdag 20. april.

Les mer og meld deg på her!

 

KA minner om...

Inspirasjonsstipend for enkeltansatte
Nå lyses det ut et åpent stipend for ansatte i KA-området. Prosjektet bør være forankret i kompetanseplaner i virksomheten. Søknadsfrist 1. april.

Les mer.

Stipend til stabsprosjekter
Nå lyses det ut stipend for stabsprosjekter med faglig innhold. Faglig innholdet kan gjerne være knyttet til arbeid med arbeidsmiljø og tverrfaglighet. Søknadsfrist 1. april.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .