Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 18. mai 2017
&nsbp;

Ny nasjonal tilstandsvurdering er i gang

"KAs tilstandsrapport er det viktigste redskapet nasjonen har for samlet vurdering av våre fremste kulturminneskatter.» Det sier Øystein Dahle i forbindelse med at KA nå har åpnet neste runde av vår nasjonale tilstandsvurdering av kirkebygg. Les mer.

 

Nyheter fra Revidert Nasjonalbudsjett

Sist torsdag la regjeringen frem Revidert Nasjonalbudsjett. KA har lagt ut en orientering på vår Facebook-side om noen aktuelle saker for kirkelige organisasjoner. Regjeringen omtaler bl.a. spørsmålet om egenkapital i rettssubjektet Den norske kirke og avviser behovet for høyere egenkapital. Kirkerådets direktør Jens Petter Johnsen kommenterer dette i en pressemelding som du kan lese her.

 

Dato for neste landsråd er fastsatt

Det nye styret i KA avviklet sitt første styremøte tirsdag. De besluttet blant annet å fastsette datoen for neste landsrådsmøte til mandag 23. april 2018.

 

Tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur

Kunnskap, kunst og arkitektur er essensielt for våre liv og vår utvikling som mennesker. Hvem får tilgang? For hvem gjøres de ulike ytringene og uttrykkene tilgjengelig?

Dette er tema for et seminar i Munchmuseet 15. juni. KA samarbeider med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Munchmuseet og Deichmanske bibliotek om seminaret som del av et større samarbeidsprosjekt.

Seminaret er aktuelt for deg som jobber med kunst og kultur og som ønsker innsikt i hvordan inkluderende design og tilrettelegging kan bidra å gi alle et dypere forståelse av også våre kirkebygg og vår kirkekunst – og dermed også formidlingen av vår kulturarv.

Her får du dele erfaringer fra bl.a. formidling av kirkekunst og arkitektur i Venezia, tilgjengelighetsarbeid i National Trust i England, inkluderingsprogrammet i Bundeskunsthalle i Bonn, Louvre i Paris og multikulturelt arbeid i Norge.

Les mer

 

Veileder for installasjon av SD-anlegg

Riksantikvaren har nå utgitt en kortfattet veileder for installasjon av SD-anlegg (Sentral Driftskontroll) i listeførte kirker. Dersom bispekontoret legger denne veilederen til grunn for søknadsbehandling og vedtak, trenger de ikke å rådføre seg med Riksantikvaren. Dette skal forenkle saksbehandlingen for alle.
Veilederen finner du her.
 

Høring om ny lov kommer først til høsten

Kulturdepartementet har tidligere signalisert at de ønsker å sende forslag til ny helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn på høring før sommeren. Dette vil også inkludere ny lovgivning for Den norske kirke, samt gjennomgang av finansieringsordningene for tros- og livssynssamfunn. Vårt Land meldte på fredag at høringen nå ikke ventes å komme før til høsten, etter stortingsvalget.

 

Interessant test på uenighetskultur

"Denne gangen var det sjeldent mye medieoppmerksomhet om diskusjoner og uenighet på KAs landsråd. Mange har tatt til orde for at vi trenger å utvikle bedre uenighetskultur på kirkelige arenaer. Dette var i så måte en interessant test." Les Øyvind Håbrekkes siste innlegg på KA-bloggen.

 

KA minner om

KA søker ny kommunikasjonssjef og søknadsfrist er mandag 22. mai.

Les mer.

Påmeldingsfrist til KAs lederutviklingsprogram i morgen.
I morgen, fredag 19.mai, er det påmeldingsfrist til KAs lederutviklingsprogram 2017-2018. Programmet er åpent for ledere i Dnk og andre av KAs medlemsvirksomheter.

Les mer og meld deg på her.

 

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .