Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 01. juni 2017
&nsbp;

Kommunereformen i Stortinget.

Stortinget behandler nå regjeringens forslag til endringer i kommunestrukturen. Kommunalkomiteen avgir sin innstilling i dag. Innstillingen vil bli lagt ut på denne siden. På samme side finner du også proposisjonen fra regjeringen.

Saken kommer opp til debatt og votering i Stortinget torsdag 8. juni. Dagsorden finner du her. Debatten kan også følges på Stortingets nett-tv.

 

Bruker du KAs nettsider?

www.ka.no finner du nyttig informasjon om arbeidsliv og tariffspørsmål, byggforvaltning, kirkereform, tilskuddsmidler og kurstilbud. Du finner også nyheter, artikler og innlegg om aktuelle spørsmål. Våre medlemsorganisasjoner har også tilgang til egne medlemssider som kan gi deg hjelp og støtte innenfor svært mange ulike tema.

Medlemsvirksomheter som ikke har passord til medlemssidene kan sende e-post til passord@ka.no.

 

Kommunereform og sammenslåing – Nye kurs til høsten!

Kommende høst arrangeres det flere kurs om sammenslåing ifm. kommunereformen:

Kirke og kommunereform – Kurs for arbeidsgiver og tillitsvalgte

Dette kurset har blitt holdt tre ganger tidligere og grunnet stor interesse, settes det opp enda et kurs på Gardermoen 28.-29. august.

Kurset tar for seg organiseringen av prosessen med å slå sammen kirkelige fellesråd i kommuner der det er vedtatt sammenslåing. Hovedvekten vil bli lagt på hvordan samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ivaretas i slike prosesser.

Et krav for deltakelse er at det er representasjon både fra arbeidsgiver og tillitsvalgt. Kurset er utviklet av KA og arbeidstakerorganisasjonene i felleskap og er subsidiert med OU-midler slik at det skal være lav økonomisk terskel for å delta.

Påmeldingsfristen er 28. juli, men det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder! Det er begrenset antall plasser og tidligere har tilsvarende kurs blitt fullt fort.

Her finner du mer informasjon og påmelding.

 

Kurs for kirkelig fellesnemd

Det holdes 6 kurs forskjellige steder i landet for kirkelige fellesnemder som er opprettet etter vedtak om sammenslåing av kommuner. Kurset vil ta for seg nemndas oppgaver og rolle og er åpent for medlemmer av fellesnemnd, samt prosjektledere.

Kursdatoer, mer informasjon og påmelding finner du på våre kurssider.

 

KA minner om

Stipend for gjennomføring av Kirketjenerskolen 1 eller 2

Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000,- i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2017. Alle kirketjenere i hel- eller deltidsstilling kan søke!

Du kan lese mer om stipendet og Kirketjenerskolen generelt her.

www.kirketjenerskolen.no

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog 

Fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få dekket utgifter til rekruttering av ny person i disse stillingene. 

Les mer.

 

Mer informasjon finnes på www.ka.no/kurs.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .