Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 15. juni 2017
&nsbp;

Lønnsoppgjøret 2017

Til uken skal KA forhandle mellomoppgjøret 2017 for både fellesrådene/øvrige medlemmer, og for rettssubjektet Den norske kirke. Det er i år separate forhandlinger for disse to gruppene. For fellesrådene er veldig mye allerede avklart, ettersom det ble avtalt justeringer også for 2017 i 2016-forhandlingene. Før det iverksettes lønnsjusteringer må imidlertid alle avvente det nye rundskrivet som våre medlemmer vil motta etter at forhandlingene er gjennomført.
 

Deltakelse på yrkes- og utdanningsmesser – økonomisk støtte

Yrkes- og utdanningsmesser har for mange elever stor betydning for valg av yrke og utdanning og er derfor en viktig arena for rekruttering til kirkelige stillinger og utdanninger. Det arrangeres mange yrkes- og utdanningsmesser over hele landet.

Fellesråd som deltar på yrkes- og utdanningsmesser kan få støtte til blant annet produksjon av materiell (roll-ups, brosjyrer mm), utstyr, leie av stand og evnt utgifter knyttet til bemanning av standen.

Les mer.

 

Sentralt kurs i «Møte med mennesker»

Hvorfor skal tilsatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hva er det som avgjør hvordan folk opplever møtet med deg som tilsatt og din arbeidsplass? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? Hva gjør vi når brukerne kommer med klager og kritikk?

Dette er noen av temaene som blir tatt opp når driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen arrangerer kurset «Møte med mennesker» i Trondheim 30. oktober-1. november 2017. «Møte med mennesker» et tverrfaglig kursopplegg, hvor deltakernes egne erfaringer er utgangspunktet. Målet med kurset er at det skal gjøre deltakerne tryggere i situasjoner som kan være vanskelige. Kursets primære målgruppe er kirketjenere og gravplassarbeidere, men er også åpent for andre kirkelig tilsatte (eksempelvis klokkere, kontortilsatte, kirkeverger).

Kurset er godkjent som Kirketjenerskolen 3 og Gravplasskolen 3, og er sponset av OU-midlene, slik at det skal være lav økonomisk terskel for å delta.

Les mer og meld deg på her!

 

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering

Torsdag 28. september inviterer KA til dagskurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering! I følge kirkeloven skal det finnes en oversikt over inventaret som finnes i hver enkelt kirke og dette kurset gir en innføring i registrering i kirkebyggdatabasens inventarmodul, som er spesielt utviklet for nettopp dette.

Kurset er åpent for kirkeverger, driftsledere, kirketjenere, kontoransatte, frivillige eller andre som skal jobbe med inventarregistrering. Det er påmeldingsfrist 1. september.

I tillegg til dette kurset, holder KA flere kurs om kirkebygg og kirkebyggdatabasen denne høsten. Du finner all informasjon og påmelding til alle kursene på www.ka.no/kurs

 

Analyse av utlysninger av kirkevergestillinger

Under årets arbeidsgiverkonferanser ble resultatene fra en tidligere undersøkelse av utlysninger av kirkevergestillinger presentert. Ettersom mer informasjon ble etterspurt av flere, er rapporten nå tilgjengelig her

 

KA minner om

Har du husket å melde deg på Landskonferansen for kirkeverger?

Landskonferansen for kirkeverger er høstens viktigste møtested for kirkeverger. Ved forrige konferanse var om lag 170 kirkeverger samlet og i år ønsker vi å gjenta suksessen!

Årets konferanse går av stabelen i Trondheim 13.-15. november.

Har du ikke meldt deg på enda?

Her finner du både program og påmeldingsskjema.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .