Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 22. juni 2017
&nsbp;

En omfattende kirkelig reform - 47 nye og større fellesråd

8. juni 2017 fattet Stortinget vedtak om en rekke nye kommunesammenslåinger. Dette får direkte konsekvens for kirkelig fellesråd som også må slå seg sammen. Totalt blir det 47 «nye» fellesråd. KA foreslår et eget skjema til bruk for søknad om midler.

Klikk her for å lese mer og finne lenke til skjemaet.

 

Enighet i lønnsoppgjøret for fellesrådene m.fl.

Partene har tidligere denne uken forhandlet om mellomoppgjøret for 2017, og har kommet frem til et anbefalt resultat.

Les mer.

 

Rapport fra KAs arbeidslivsbarometer

Under årets arbeidsgiverkonferanser ble resultater fra KAs arbeidslivsbarometer, «Jakten på arbeidskraften», presentert.

Rapporten er tilgjengelig her.

 

Nikab – er forbud veien å gå?

Man bør ikke dekke til ansiktet når man kommuniserer med barn. Men er det klokt å vedta et nasjonalt forbud, spør Frank Grimstad på KA-bloggen.

Les mer.

 

Kompetanseutvikling innenfor diakonifeltet

Fagutvalget for diakoni lyser ut midler til ansatte innenfor diakonifeltet. Søknadsfrist 1. oktober 2017.

Les mer.

 

Stipender til deltakere på Norsk orgelfestival 2017 og Norsk kirkemusikksymposium 2018

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) har etablert egne stipendordninger for fellesrådsansatte kirkemusikere som deltar på Norsk orgelfestival 2017 og Norsk kirkemusikksymposium 2018. 

Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å informere aktuelle ansatte om stipendene.

 

HMS-kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver i en virksomhet å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) og fredag 3. november inviterer KA til kurs! Kurset er tilpasset kirkelig virksomhet og de HMS-utfordringer som kjennetegner denne sektoren, og er åpent for kirkeverger og andre ledere blant KAs medlemmer som har personalansvar.

Her kan du lese mer om HMS-kurset.

 

Kurs i kirkeregnskap, regnskapsavslutning og årsoppgjør

I november arrangerer KA to regnskapskurs i Oslo:

Tirsdag 28. november: Innføringskurs i kirkeregnskap

Onsdag 29. november: Kurs i regnskapsavslutning og årsoppgjør

Kursene kan kombineres og dersom du deltar på begge kurs, får du redusert deltakeravgift!

Mer om kursinnhold, praktisk informasjon og påmelding finner du her.

 

KA minner om…

Kirke og kommunereform
- Partssammensatt kurs for kirkeverger, tillitsvalgte og prosjektledere

De sentrale tariffpartene i KA-området inviterer kirkeverger, tillitsvalgte og prosjektledere til todagers kurs om hvordan man organiserer prosessen med å slå sammen kirkelig fellesråd i kommuner der det er vedtatt kommunesammenslåinger. Vi legger hovedvekt på hvordan samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ivaretas i sammenslåingsprosessen.

Kurset holdes på Gardermoen 28.-29. august og påmeldingsfristen er allerede 28. juli.

Dette kurset har blitt holdt tre ganger tidligere og har fått svært godt tilbakemeldinger. Vi vil gjøre oppmerksom på at det tidligere har vært meget stor interesse for dette kurset og at det er et begrenset antall plasser. Det er første mann til mølla-prinsippet som gjelder.

Du kan lese mer om kurset og melde deg på her.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .