Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 29. juni 2017
&nsbp;

Enighet i lønnsforhandlingene 2017

Fredag kom også lønnsforhandlingene om mellomoppgjøret for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke i havn med et anbefalt forslag. I forhandlingene for fellesrådene og øvrige medlemmer ble det enighet tidligere i uken. Begge har en ramme på om lag 2,4 %. Arbeidsgiverne må avvente iverksetting frem til de anbefalte forhandlingsresultatene er vedtatt av partene i løpet av denne uken. KA tar sikte på å sende ut rundskriv om iverksettelse rett over helgen. Vedlegg til protokoll for rettssubjektet kan leses her, og for de øvrige her.

 

Seminar om kirke og reiseliv

KA planlegger et seminar om kirke og reiseliv 27. september i Oslo. Her vil vi samle ulike ressurspersoner for å drøfte hva slags rolle kirkebyggene kan ha i en reiselivssammenheng. I den sammenheng ønsker vi innspill. 

Les mer.

 

Registrere inventar i sommer?

KA benytter anledningen til å minne om at sommeren kan være en fin tid å sette av til å registrere kirkenes inventar. Ved å registrere inventaret bidrar man til å øke sikkerheten, og minske sjansene for tyveri av verdifulle gjenstander. 

KA har beredskap i sommer og kan kontaktes for bistand om tilgang til Kirkebyggdatabasen. Fyll ut skjema via www.kirkebyggdatabasen.no.

Er det noen spørsmål om inventarregistrering så ta kontakt med Bjørn Andre Langset Gjermundnes på epost eller telefon 918 37 933. 

 

Årets plakat for sommeråpne kirker

Nå skal alle fellesråd ha fått årets plakat for sommeråpne kirker.

Skal dere holde kirken åpen for turister og besøkende i sommer, er det fint om dere husker å legge åpningstidene inn i Kirkebyggdatabasen for oppdatering på kirkesøk.

For de som ønsker et kirkebesøk er det viktig at slik informasjon er lett tilgjengelig. Vi har også sendt ut plakaten til landets turistkontor for å informere om den fine nettsiden www.kirkesok.no.

Plakaten for 2017 ligger vedlagt og kan printes ut hvis man ønsker flere eksemplarer.

Vi benytter anledningen til å ønske alle som jobber med å ta vare på kirkebyggene en riktig god sommer!

 

Kommunesammenslåing? - Kurs for kirkelig fellesnemnd i høst!

Til høsten arrangerer KA kurs for kirkelige fellesnemnder som er opprettet etter vedtak om sammenslåing av kommuner. Det holdes kurs 7 steder:

  • Kristiansand (10. oktober)
  • Oslo (19. oktober)
  • Bergen (23. oktober)
  • Trondheim (25. oktober)
  • Molde (30. oktober)
  • Tjeldsundbrua (1. november)
  • Førde (8. november)

Kursene vil ta for seg nemndas oppgaver og rolle.

Vi vil gjøre oppmerksom på at de første kursene har påmeldingsfrist allerede i løpet av 1. halvdel av september.

Du finner mer om kursenes innhold, praktisk informasjon og oversikt over påmeldingsfrister på våre kurssider her.

 

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2017-2018

Til høsten er det igjen mulighet for å starte opp på KAs grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet!

Grunnkurset består av to samlinger og ved oppstart denne høsten, er samlingene lagt 16.-18. oktober 2017 og 5.-7. mars 2018.

Kurset tar for seg et vidt spenn av tema som bl.a. økonomi, gravferdsforvaltning, ledelse og kirkebygg. Alle deltakere mottar kursbevis ved fullført kurs.

Les mer om kurset og finn påmeldingsskjema her!

 

K-stud inviterer til «Årets kurs» - Sett av datoen!

K-stud inviterer til «Årets kurs» i Oslo 6. – 8. april 2018, hvor man kan velge mellom disse kursene:

  • Videregående kurs i babysang
  • Lederkurs om grenseoverskridende adferd
  • Kurs om gruppeledelse, gruppedynamikk og metodikk i studiegrupper

Kurset er for alle som er aktive medarbeidere og ledere – eller skal ta på seg en ny oppgave – i K-studs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Mer informasjon kommer på K-studs hjemmesider.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .