Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 06. juli 2017
&nsbp;

Kurs i lokale forhandlinger

I mellomoppgjøret 2017 er det avsatt en pott på 0,9 % til lokale forhandlinger på KA-området. Dette gjelder både for rettssubjektet Den norske kirke, fellesrådene og øvrige medlemmer. I den forbindelse inviterer KA til kurs i lokale forhandlinger, både på Gardermoen (21. september) og i Bergen (22. september).

Kurset vil være praktisk rettet, og ta for seg mange av problemstillingene vi av erfaring vet at kan dukke opp. Kurset er åpent for kirkeverger, stiftsdirektører, personalsjefer og andre som skal gjennomføre lokale forhandlinger for arbeidsgiver etter HTA kapittel 4 pkt. 4.1.

Du kan lese mer om kursets innhold og melde deg på her.

 

Tariff 2017

KA sendte i går ut rundskriv 08/2017 om iverksetting av mellomoppgjørene 2017. Det var separate forhandlinger for hhv. fellesrådene m.fl., og rettssubjektet Den norske kirke. Begge forhandlingsresultetene er omhandlet i rundskrivet. Det er dessuten laget en FAQ – en oversikt over vanlige spørsmål og svar i forbindelse med tariffoppgjøret. 

 

Særavtaler om arbeidstid for prestene og lederavtale for prostene reforhandlet

De to særavtalene som gjelder arbeidstid for prester og lederavtale for proster i rettssubjektet Den norske kirke er reforhandlet. Avtalene gjelder i likhet med øvrige særavtaler ut 2018. Mye er videreført fra de gamle avtalene, men det er også viktige endringer. Det vil i løpet av kort tid komme ut et rundskriv som beskriver endringene.
 

Rentekompensasjon

Mange fellesråd går glipp av store besparelser fordi de ikke bruker rentekompensasjonsordningen. Det er enklere enn du tror. Du kan også bruke ordningen selv om tiltaket ikke er lånefinansiert.

Les mer.

 

Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling

Kulturdepartementet har utvidet bispedømmerådets myndighet til å avgjøre saker om kirkelig inndeling mv. 

Les mer.

 

Fakturasvindel og kataloghaier - sommeren er høysesong!

KA minner om at sommeren er høysesong for å bli utsatt for kataloghaier og fakturasvindel. Det typiske for fakturasvindel er at det egentlig er snakk om et tilbud (gjerne for en mer eller mindre verdiløs, eventuelt ikke-eksisterende, tjeneste), som er utformet som en faktura. Først ved svært nøye gjennomgang er det mulig å forstå at det ikke er snakk om en faktura for en bestilt tjeneste. Firmaene håper at slike fakturaer lettere går igjennom kontrollen i ferie- og vikartider. «Kataloghaier» er en betegnelse som gjerne brukes på virksomheter som oppsøker kunder, stort sett på telefon, og gir inntrykk av at man skal bekrefte en eksisterende opplysning/kundeforhold. Imidlertid finnes det ikke noe eksisterende kundeforhold, og i løpet av samtalen er man lurt til å bekrefte muntlig eller over e-post at man bestiller en oppføring. Disse er gjerne uforholdsmessig dyre, med lav bruksverdi og lang bindingstid. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å være årvåkne, til å aldri si ja til noe under tidspress på telefon eller e-post, og til å sjekke fakturaer nøye.

 

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering

I følge kirkeloven skal det finnes en oversikt over inventaret som finnes i hver enkelt kirke og i september inviterer KA til dagskurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering!

Kurset som holdes i Oslo 28. september gir en innføring i hvordan man går frem for å registrere inventar i Kirkebyggdatabasen og retter seg mot kirkeverger, driftsledere, kirketjenere, kontoransatte, frivillige eller andre som skal jobbe med inventarregistrering i Kirkebyggdatabasen.

Her kan du lese mer om Kirkebyggdatabasen, kursets innhold og melde deg på.

 

KA minner om…

«Ledelse i ei ny tid» - Landskonferansen for kirkeverger 13.-15. november

I november samles landets kirkeverger til konferanse i Trondheim!

Landskonferansen for kirkeverger arrangeres annethvert år og temaet for årets konferanse er "Ledelse i ei ny tid". Konferansen har et spennende program med blant annet foredrag fra Henrik Syse, Trond Edvard Haukedal og Grete Wennes. I tillegg blir det konsert og demonstrasjon av Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen og kulturelle innslag av bl.a. Hege Merakerås og Øyvind Brandtzæg.

Du finner hele programmet her.

Stipend for gjennomføring av Kirketjenerskolen 1 eller 2
Driftsstyret for Kirketjenerskolen har satt av til sammen inntil 40 000,- til stipend for gjennomføring Kirketjenerskolen 1 eller 2. Stipendets omfang er kr. 5000,- og alle kirketjenere i hel- eller deltidsstilling kan søke. 

Søknadsfristen er 1. september 2017! 

Du kan lese mer om Kirketjenerskolen og stipendet her.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .