Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 31. august 2017
&nsbp;

Konstituert kommunikasjonssjef Marit M. Wright

Vår nye kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim starter i sin stilling 1. desember. I perioden fram til 1. desember, har vi engasjert Marit M. Wright som konstituert kommunikasjonssjef. Hun har sin første arbeidsdag 1. september. Vi ønsker henne velkommen!

 

Ny utgave av kommunesammenslåingsveileder

Kommunereformen har medført at mange kommuner slår seg sammen. Kirkelovens bestemmelser innebærer at også de kirkelige fellesråd i de berørte kommunene blir slått sammen. KA har derfor utarbeidet en veileder til hjelp for fellesråd som omfattes av sammenslåinger.

KA har nå foretatt en oppdatering av veilederen hvor vi utdyper og presiserer forhold knyttet særlig til prosjektorganisering (kapittel 5), medbestemmelse (kapittel 6) og arbeidsrett (kapittel 9). Oppdateringene er gjort på bakgrunn av spørsmål og innspill fra våre medlemmer som skal slå seg sammen, og de erfaringer KA har gjort seg gjennom kursrekke om sammenslåing for tillitsvalgte og kirkeverger høsten 2016 og våren 2017. 

Du finner veilederen her (pdf).

 

Kompetanseutviklingsstipender

Fagutvalget for diakoni utlyser stipender til kompetanseutvikling innenfor diakonifeltet:

Søknadsfrist 1. oktober 2017.

Les mer.

 

Fakturasvindel

KA får med ujevne mellomrom melding fra våre medlemmer om forsøk på såkalt fakturasvindel. Fakturasvindel vil si at firmaer sender ut faktura uten at mottaker hverken har bestilt eller mottatt en vare eller tjeneste som svarer til fakturaens beløp. Mottaker lures til å tro at fakturaen knytter seg til en vare eller tjeneste som mottaker faktisk har mottatt, og fakturasvindlerens hensikt er at mottaker skal betale fakturaen uten å sjekke ut om fakturaen knytter seg til reelle kjøp.

Den siste hendelsen vi har fått meldinger om er et firma som sender ut faktura for frakt- og transporttjenester.

Les mer. 

 

Henrik Syse til Landskonferansen for kirkeverger

I november besøker filosof og samfunnsviter Henrik Syse Landskonferansen for kirkeverger. Syse bidrar med foredraget «Kirkeledelse i forandringens tidsalder», et foredrag som både er motiverende og faglig om ledelse i den tiden vi nå er midt oppe i! 

Har du meldt deg på ennå?

Landskonferansen for kirkeverger går av stabelen i Trondheim 13.-15. november.

Fullstendig program og påmelding finner du her.

 

KA minner om….

KA starter nytt ledernettverk

Denne høsten starter KA opp et nytt nettverk for ledere i ulike typer kirkelige virksomheter og organisasjoner. Ved å være med i nettverket kan bl.a. du styrke din lederkompetanse, bygge relasjoner, få profesjonell støtte og delta i et fortrolig forum der du kan dele utfordringer og gleder.

Vi håper du som leder i kirkelig virksomhet eller organisasjon ønsker å delta!

Her finner du invitasjon til nettverket.

Påmeldingsfristen er førstkommende mandag, 4. september.

 

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering – Påmeldingsfrist i morgen!

I morgen, fredag 1. september, er det påmeldingsfrist for KAs kurs i Kirkebyggdatabasen, som holdes i Oslo 28. september. Kurset legger vekt på inventarregistrering i Kirkebyggdatabasen og er åpent for Kirkeverger, driftsledere, kirketjenere og kontoransatte m.fl.

Her finner du påmeldingsskjema.

 

Stipend til Kirketjenerskolen 1 eller 2 – Søknadsfrist i morgen!

Driftsstyret for Kirketjenerskolen ønsker å minne om at det i morgen, fredag 1. september, er frist for å søke om stipend til Kirketjenerskolen 1 eller 2. Alle kirketjenere i hel- eller deltidsstilling kan søke!

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Kirketjenerskolens hjemmesider.

www.kirketjenerskolen.no

 

Vi minner også om ulike økonomiske støtteordninger:

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .