Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 07. september 2017
&nsbp;

Tyveri av vikinggjenstander i Bergen aktualiserer registrering av kirkeinventar

Den 20. august ble det stjålet om lag 400 vikinggjenstander fra Universitetsmuseet i Bergen. Tyvene kom seg inn i museet gjennom et dårlig sikret vindu, via et stillas som var satt opp på grunn av en restaureringsarbeid på fasaden. 

Les mer.

 

Partssammensatt kurs om kirke og kommunereform i Kristiansand

Sammenslåing av kirkelig fellesråd som følge av kommunereformen - Hva innebærer det, hvordan organisere prosessen og hvordan ivareta medbestemmelse?

Onsdag 11. oktober inviterer KA og de sentrale partene i KA-området til dagskurs om organiseringen av prosessen med å slå sammen kirkelig fellesråd i kommuner der det er vedtatt kommunesammenslåinger. Vi legger hovedvekt på hvordan samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ivaretas i slike prosesser. Kurset retter seg mot prosjektledere, kirkeverger og tillitsvalgte. Det er en betingelse for å melde seg på at det er representasjon fra både arbeidsgiver og tillitsvalgt.

Påmeldingsfristen er allerede neste fredag (15. september) og det er begrenset antall plasser. Kurset er subsidiert av OU-midlene, slik at det er lav økonomisk terskel for å delta.

Les mer og meld deg på her!

 

Er din kirke en kandidat til å vinne prisen for sikring av kirkebygg 2017?

KA har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert en pris som tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg. Nå kan du foreslå kandidater.

Les mer.

 

Del 2 i «Ledernettverk for kirkebyggforvaltning» i Bergen 30. og 31. oktober.

I april møttes ledere som jobber med kirkebyggforvaltning til en vellykket samling. Det inviteres nå til et nytt nettverksmøte for gruppen i Bergen i slutten av oktober. Programmet vil bestå av både foredrag og befaringer av spennende byggprosjekter i og rundt Bergen, og er tilgjengelig for ledere innen kirkebyggforvaltning som ikke er kirkeverger.

KA er usikker på om alle aktuelle ledere innen kirkebyggforvaltning er klar over dette ledernettverket. De som i dag ikke er med i nettverket, men ønsker å bli inkludert, bes sende en mail til harald.ringstad@ka.no.
 

KA minner om

Kurs for kirkelig fellesnemnd – Påmeldingsfrister nærmer seg!

Til høsten arrangerer KA kurs for kirkelige fellesnemnder som er opprettet etter vedtak om sammenslåing av kommuner. Det holdes kurs 7 steder:

  • Kristiansand (10. oktober)
  • Oslo (19. oktober)
  • Bergen (23. oktober)
  • Trondheim (25. oktober)
  • Molde (30. oktober)
  • Tjeldsundbrua (1. november)
  • Førde (8. november)

Kursene vil ta for seg nemndas oppgaver og rolle.

Vi vil gjøre oppmerksom på at kurset i Kristiansand har påmeldingsfrist i morgen, fredag 8. september. Påmeldingsfristen for kurset i Oslo er neste fredag (15. september).

Du finner mer informasjon om kursene her.

 

Ledige plasser på kurs om kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering

Vi har fremdeles noen ledige plasser på vårt kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering! Kurset holdes i Oslo torsdag 28. september.

Du kan lese mer om kurset og melde deg på her.

 

Trosopplæringskonferansen 

Trosopplæringskonferansen arrangeres 17. oktober i år, og tema er NÅDE – Frihet til å leve. Konferansen passer for alle som ønsker inspirasjon og faglig påfyll i sitt arbeid for og med barn. Prisen for deltakelse øker fra 9. september.

Les mer om konferansen her.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .