Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 14. september 2017
&nsbp;

Tidenes oppslutning om Kirkekontroll

– Takk til alle fellesråd som har svart på spørsmål om tilstanden til 1629 kirker. Da svarfristen gikk ut natt til mandag 11. september, var svarprosenten tett opp mot 100%. Aldri før har så mange svar blitt levert. Dette fortjener en stor applaus, sier Cathrine Lillo-Stenberg. Hun leder arbeidet med å få oversikt over tilstanden til kirkene.

Les mer.

 

Høring om forbud mot ansiktsdekkende plagg

KA har lagt ut sitt høringssvar på nettsiden. Forslaget til departementet innebærer blant annet endringer i barnehageloven. KAs høringsuttalelse bygger derfor ikke minst på en vurdering av forslagets konsekvenser for våre barnehagemedlemmer. Forslaget reiser også religionspolitiske og menneskerettslige utfordringer av mer generell karakter som KA finner grunn til kommentere.

Les mer.

 

Luther og de andre – et seminar om makt og avmakt, staten, storsamfunnet, kirken og minoriteter

17. oktober 2017 arrangerer KA og Norske kirkeakademier konferansen «Luther og De Andre». Tema er hvordan utviklingen av nasjonalstaten etter reformasjonen utviklet seg mot religiøs og konfesjonell enhet, etter prinsippet Cuius regio, Eius religio (Fyrstens tro skal være folkets tro). Hvordan rammet utviklingen religiøse og etniske minoriteter og annerledes tenkende og troende? Hvordan ble minoriteter definert som De Andre (Otherness), og dermed sendt ut i samfunnets randsone? Stikkord er makt og avmakt, minoritet, majoritet, stat og kirke, kongemakt og teologisk begrunnelse.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

 

Aarebrot om kirkens historie

I dyp respekt for Frank Aarebrot legger vi ut «Den Norske Kirkes historie på 100 minutter». På landskonferansen for kirkeverger i 2015 foreleste Frank Aarebrot om nettopp kirkehistorien.

Les mer.

 

Regnskapskurs i høst

I høst arrangerer KA to regnskapskurs i Oslo:

- Innføringskurs i kirkeregnskap (28. november)
- Regnskapsavslutning og årsoppgjør (29. november)

Det er mulig å kombinere kursene og dersom du deltar på begge kurs, får du rabattert deltakeravgift.

Du finner all informasjon og påmelding til kursene på våre kurssider her.

 

Transport til Landskonferansen for kirkeverger

Skal du delta på Landskonferansen for kirkeverger 13.-15. november?

Nå tilbys det felles transport tur - retur Oslo - Trondheim

Intiativtaker og arrangør er kirkevergen i Moss, Bård Andreas Baardsen. All påmelding skjer til ham og fristen er 29. september.

Les mer om reiseruten og annen praktisk informasjon her (pdf).

Påmelding til selve konferansen gjøres på KAs kurssider, her.

 

KA minner om

Følgende kurs har påmeldingsfrist i morgen, fredag 15.september:

  • Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2017-2018
  • Kurs om kirke og kommunereform (Kristiansand, 11. oktober)
  • Kurs for kirkelig fellesnemnd (Oslo, 19. oktober)

Informasjon om kursene og påmeldingsskjema, er tilgjengelig på www.ka.no/kurs

 

Er din kirke en kandidat til å vinne prisen for sikring av kirkebygg 2017?

KA har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert en pris som tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg. Nå kan du foreslå kandidater.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .