Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 05. oktober 2017
&nsbp;

– Lovforslaget svekker soknet

– Jeg er kritisk til at høringsforslaget for ny trossamfunnslov vil tømme soknet for oppgaver og ansvar. Soknet anerkjennes som et eget rettssubjekt, men lovforslaget innebærer at dagens lovregulerte beskrivelse av ansvar og oppgaver oppheves, sier KAs direktør Frank Grimstad.

Les mer.

 

Oppdatert informasjon Landskonferansen for kirkeverger

13.-15. november er det igjen klart for landskonferansen for kirkeverger. Konferansen arrangeres annethvert år og er i år lagt til kirkehovedstaden Trondheim. 160 stykker har allerede meldt seg på!

Etter at programmet som nå ligger ute kom, har høringen «Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn» kommet fra Kulturdepartementet. Vi vil derfor justere programmet slik at det blir rikelig med tid til å diskutere høringsforslaget.

Påmeldingsfristen er fredag 13. oktober. Justert program legges ut på hjemmesiden 6. oktober.

Les mer om kirkevergekonferansen her.

Les mer om høringsuttalelsen her.

 

Luther og de andre

17. oktober blir det reformasjonsmarkering i Kulturkirken Jakob i regi av KA og Norske Kirkeakademier. Temaet er «Luther og de andre - et seminar om makt og avmakt, staten, storsamfunnet, kirken og minoriteter».

KA vil anbefale leserne av nyhetsbrevet å melde seg på!

Les mer.

 

Nye personvernregler fra mai 2018

I mai 2018 får Norge nye personvernlovgivning. Da erstattes dagens regelverk med EUs personvernforordning (GDPR).

Les mer.

 

Invitasjon til ledernettverk

KA starter på nyåret 2018 et nasjonalt ledernettverk for ledere innen kirkelige virksomheter. Deltakernes erfaringer og utfordringer i lederhverdagen skal stå i sentrum. 

Les mer.

 

Lønnsstatistikken er på vei

Nå er endelig lønns- og personalstatistikken pr. 01.12.2016 ferdig trykket. Den er under pakking og på vei ut til abonnentene. Nytt i år er egne tabeller for rettssubjektet Den norske kirke. Noen tekniske utfordringer knyttet til beregningene for disse er også grunnen til at det i år har tatt lengre tid enn vanlig å ferdigstille statistikken. Lønnsstatistikken blir også snart å finne i nettbutikken.

 

KA har fått utviklingsmidler fra trosopplæringsreformen

KA har fått tildelt utviklingsmidler til prosjektet «Kvalitet og rammebetingelser i konfirmantarbeidet». 

Kirkerådet utlyste midler til prosjekter innen forskning, fag- og metodeutvikling i forbindelse med trosopplæringsreformen. KA har nå fått tildelt 400 000 kroner av disse midlene til prosjektet «Kvalitet og rammebetingelser i konfirmantarbeidet». Prosjektet skal bidra til kunnskap til bruk i kvalitetsutvikling av lokalt konfirmantarbeid, gjennom forskningsanalyser og tilrettelegging av eksisterende forskningsresultater. 

 

Siste frist i morgen

I morgen, fredag 6. oktober, er det påmeldingsfrist for følgende KA-kurs:

  • HMS-kurs for ledere (Oslo, 3. november)
  • Kurs for kirkelig fellesnemnd (Førde, 8. november)

Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema til begge kurs på www.ka.no/kurs

 

En enklere presentasjon av lokale lønnsforhandlinger

Her i nyhetsbrevet har vi tidligere henvist til en presentasjon av gangen i lokale lønnsoppgjør. Den er laget av våre flinke folk i KAs sekretariat. Vi anbefaler dere å ta en kikk på lenken under. Presentasjonen er ment som en hjelp for medlemmene våre som skal i gang med høstens lokale forhandlinger.

Les mer.

 

KA søker jusstudenter til deltidsjobb

Arbeidsgiveravdelingen søker nå etter 1-2 jusstudenter til å jobbe i telefonvaktordningen for rådgivning i arbeidsrett m.m.

Les hele utlysningen her.

 

Sikringspris 2017

Er din kirke en kandidat til å vinne prisen for sikring av kirkebygg 2017?

Les mer.

 

Krematoriefagdager i Tromsø

Gravplassforeningen arrangerer todagers fagdager om kremasjon og miljø. 

Les mer på foreningens nettsider.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .