Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 02. november 2017
&nsbp;

Vedrørende forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn; KA oppretter ressursside på ka.no

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn er nå ute på høring. Endringer i lovgivningen på tros- og livssynsfeltet kan få viktige konsekvenser for KAs medlemmer. KA har derfor opprettet en ressursside på ka.no. Her finner dere momenter KA mener er sentrale i utkastet til ny trossamfunnslov. Dere vil også finne lenke til selve høringen på Kulturdepartementets hjemmeside, samt annen informasjon som kan være nyttig i høringsprosessen. Blant annet vil et drøftingsnotat om kirkebygg snart bli lagt ut.

Les mer.

 

Veileder i offentlige anskaffelser for Den norske kirke

1.1.17 trådte nytt regelverk for offentlige anskaffelser i kraft. Denne må Den norske kirke må forholde seg til når det foretas anskaffelser. Alle anskaffelser over en verdi på 100.000,- eks.mva er i utgangspunktet underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. KA har nå utarbeidet en veileder på dette viktige området. Den beskriver regelverket som gjelder anskaffelser under EØS terskelverdiene, altså under 44 millioner kr når det gjelder bygge- og anleggstjenester (herunder orgelanskaffelser) og 1.75 millioner kr for kjøp av varer og tjenester.
Det nye regelverket beskriver en mindre tungrodd prosess når det gjelder anskaffelser under EØS terskelverdiene.
 

Les mer. (pdf)

 

Nettverk for ledere innen KAs medlemsvirksomheter – Påmeldingsfrist i morgen!

På nyåret 2018 planlegger KA oppstart av et nytt nasjonalt nettverk for ledere innen kirkelige virksomheter. I nettverket skal deltakernes erfaring og utfordringer stå i sentrum.

To tilsvarende nettverk har vært i gang et års tid og erfaringene er gode fra de som nå deltar.

Vi har kun noen få ledige plasser på nytt oppstart av nettverk. Siste frist for påmelding er i morgen, fredag 3. november.

Du kan lese mer om deltakernes erfaringer, ledernettverket generelt og finner invitasjon til nettverket her.

 

KA foreslår program for klimasikring av kirkebygg og gravplasser

I høstens arbeid med statsbudsjettet foreslår KA at det etableres et program for tydeligere å identifisere skaderisiko på gravplasser og kirker med store kulturminneverdier. 

Les mer.

 

Er din kirke en kandidat til å vinne Kirkesikringsprisen 2017?

KA har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert en pris som tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg. Det er fortsatt mulig å foreslå kandidater. Frist for innsending av forslag er satt til onsdag 8. november. Prisen deles ut på landskonferansen for kirkeverger i midten av november.

Les mer.

I fjor gikk prisen til Bamble kirkelige fellesråd. En glad kirkeverge i Bamble, Astrid Gundersen, brukte prispengene på stabstur til Århus. 

– Vi hadde en fantastisk tur til Århus for pengene vi fikk. Der besøkte vi Århus domkirke og Skanderborg slottskirke. Fokuset var rettet på sikring, og mulige nye smarte idèer til hvordan sikre kirkene våre.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .