Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 09. november 2017
&nsbp;

KA foreslår program for klimasikring av kirkebygg og gravplasser

I høstens arbeid med statsbudsjettet foreslår KA at det etableres et program for tydeligere å identifisere skaderisiko på gravplasser og kirker med store kulturminneverdier. 

Les mer.

 

Hvem skal forvalte kirkebyggene?

– Det er påfallende hvor tydelig forslaget til ny trossamfunnslov omtaler fordelene ved en mer sentralisert kirkebyggforvaltning. Samtidig er det tilsvarende taust om betydningen av den sterke lokale bindingen mellom sted og kirkebygg.

Dette skriver KA-direktør Øystein Dahle i ukas KA-blogg.

 

Kirkebyggenes selvsagte plass

Kirkebyggenes framtid er ikke bare en diskusjon om trossamfunn. Kirkebyggene er en vev av identitet, tilhørighet og engasjement. Forslaget til ny trossamfunnslov griper dypt inn i fremtiden til kirkebyggene. 

Les tirsdagens kronikk i Dagbladet, skrevet av fagdirektør Oddbjørn Sørmoen i KA.

 

Siste sjanse for rentekompensasjon?

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å fjerne rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg. For 2017 er det imidlertid satt av en rekordstor ramme på inntil 1 mrd kroner. KA anmoder derfor alle fellesråd som har prosjekter om å søke.

Les mer.

 

Norsk kirkemusikksymposium Oslo 8.– 11. mars 2018

MFO, Norges kirkesangforbund, Ung kirkesang og Oslo bispedømmeråd inviterer landets kirkemusikere til inspirerende dager i Oslo. Det blir fordrag, seminarer, mesterklasser, flotte konserter og ikke minst mulighet til å treffe kolleger fra hele landet. Symposiet skjer i samarbeid med Fagutvalg for kirkemusikk (UO-styret i KA-området) og Oslo internasjonale kirkemusikkfestival.

Les mer.

 

Stipender til deltakelse på Norsk kirkemusikksymposium 2018

Fellesrådsansatte kirkemusikere kan søke stipend. Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) har etablert en egen stipendordning for deltakere på Norsk kirkemusikksymposium 2018: Fellesrådsansatte kirkemusikere kan søke stipend til dekning av deltakeravgift og reiseutgifter inntil kr. 5000.

Les mer.

 

Seminar om tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur

23. november 2017 holdes det et seminar om tilgjengelighet på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. KA/Den norske kirke, Nasjonalmuseet, Munchmuseet, Deichmanske bibliotek er arrangører. Her vil innledere fra ulike land dele sine erfaringer når det gjelder å gjøre ikke minst kirkene mer tilgjengelige. Seminaret er åpent for alle KAs medlemmer.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .