Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 15. desember 2017
&nsbp;

Lokale krefter står bak 3 av 4 kirkekonserter før jul

Det store flertallet av adventskonsertene i norske kirker arrangeres av lokale kor og korps. – Ingen trenger å frykte at de kommersielle aktørene skal fortrenge det lokale kulturlivet, sier Frank Grimstad i KA.

Les mer

 

#metoo har gjort noe med oss

Vi vet fortsatt for lite om utbredelsen av trakassering og annen uakseptabel omgangsform blant ansatte i kirken. Vi vet heller ikke hvor veien går videre. Det vi vet, er at vi ikke kan gå tilbake dit vi var.

Les Frank Grimstads blogg om #metoo

 

Hovedavtalen forlenget for ett år

Etter å ha forhandlet om ny hovedavtale i november og desember, ble partene onsdag enige om en forlenging (prolongering) av nåværende Hovedavtale med tilleggsavtale til 31.12.2018. Bakgrunnen for at nåværende avtale beholdes ett år til, er blant annet at partene har oppdaget uklarhet rundt forståelsen av noen av avtalens bestemmelser. Dette skal ses nærmere på av partene i et partssammensatt utvalg før forhandlingene tas opp igjen. 

 

Høring på KAs strategiplan

KAs rullerende strategiplan vedtas av landsrådet og er et viktig styringsverktøy i arbeidet. På landsrådet i 2017 ble det vedtatt av strategiplanen skal tas opp igjen på ekstraordinært landsråd 23. april 2018. Alle medlemmer skal denne uken ha mottatt e-post med link til en høring om dette, slik at dere kan bidra til å stake ut kursen og sikre at strategiplanen er forankret hos dere. Har dere ikke mottatt den, vennligst kontakt Peter Møller (peter.moller@ka.no / 911 35 007).

Les mer om KAs strategiplan 

 

Kirkepartner-fusjonen fortsetter som planlagt

Generalforsamlingen i Kirkepartner AS 13. desember ga sin støtte til oppkjøp av alle aksjer i Kirkepartner IKT AS og til fusjonsprosessen for selskapene, som er planlagt vedtatt på ny generalforsamling i april. Da vil det også bli valgt nytt styre. I valgkomiteen for nytt styre ble valgt kirkeverge Roar Øksne, kirkeverge Robert Wright, assisterende kirkerådsdirektør Gerd Karin Røsæg og avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund fra Kirkerådet. Kontaktperson er Knut Are Hole (knut.are.hole@ka.no / 906 77 379)

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .