Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 05. januar 2018
&nsbp;

TV-prester er heldigvis ikke ekte prester

Nordmenn er generelt svært fornøyde med sine møter med kirken. Det er fint å huske på når vi nå enda en gang møter en outrert TV-prest, skriver Frank Grimstad om TV-serien «Herrens veier».
Les ukens KA-blogg her
 

Fortsatt mulig å bli med i ledernettverk

Ledernettverkene i regi av KA er blitt en suksess. Det er noen få ledige plasser igjen i det nye nettverket som starter opp nå i januar.
Les mer og meld deg på her
 

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

I mars drar KA i gang grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere. Kurset går over to samlinger (5.-7.mars og 22.-24.oktober) og gir innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi. Søknadsfrist er 2. februar.
Les mer og meld deg på her
 

Dagskurs for ledere og nestledere i fellesråd

Å være leder for et kirkelig fellesråd byr på både utfordringer og muligheter. KA ønsker å legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling og inviterer til rådslederkurs på Gardermoen fredag 9.mars.
Les mer og meld deg på her

 

Prosjektledersamlinger for nye fellesråd i nye kommuner

KA tilbyr samlinger for prosjektledere som skal jobbe med sammenslåing av fellesråd. Målet er å bygge kompetanse innenfor prosjektledelse og spesifikke tema knyttet til selve sammenslåingen og å skape en arena for felles refleksjon og faglig utveksling. Det blir avholdt fire samlinger fra våren 2018 til våren 2019.
Les mer og meld deg på her
 

Stipend til gjennomføring av Kirketjenerskolen 1 eller 2

Kirketjenerskolen er et tredelt utdanningsprogram som tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer, særskilte emner spesielt knyttet til kirkebygget, dets inventar og bruk, og møte med mennesker. Driftsstyret for Kirketjenerskolen lyser nå ut åtte stipend à 5.000 kroner som alle kirketjenere i hel- eller deltidsstilling kan søke på.
Les mer og last ned søknadsskjema her

 

Kirkeansatt med utenlandsk bakgrunn?

Hva er spesielt med stabskulturen i Den norske kirke? Hvordan virker lokale tradisjoner inn på trosuttrykk? Spørsmål som dette står på dagsorden under seminaret «Den norske kirke på 1-2-3» for utenlandske kirkelige ansatte og deres mentorer i Trondheim 6.-8. mars.
Les mer og meld deg på her

 

Voksenopplæringsforbundets vårprogram

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) arrangerer jevnlig kurs som kan være relevante for kirkelige medarbeidere. For våren 2018 er det satt opp dagskurs innen temaer som kommunikasjon, læring, dokumentasjon og frivillige organisasjoner som arbeidsgivere. Vi understreker at KA ikke kjenner innholdet ut over det som står i programmet og derfor ikke kan garantere for relevansen av det enkelte kurs.
Se vårprogrammet på VOFOs hjemmeside

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .