Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 14. september 2018
&nsbp;

En eventuell kirkestreik vil ramme Oslo

Innmeldte plassfratredelser fra de fleste fagforeningene som er i brudd med KA om tariffoppgjøret, tyder på at det er virksomheter i Oslo som vil rammes av en eventuell streik på kirkelig sektor.
Les oppdatert nyhetssak om streikeuttaket her

 

Hvem fortjener pris for sikring av kirkebygg?

For tredje gang deler KA og Knif Trygghet ut 25.000 kroner til et fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring av kirkebygg.
Les mer og foreslå din kandidat

 

Bekreftet: Høring om kirkeordning i høst

Kirkerådet vedtok i går at utkast til ny kirkeordning skal ut på høring med frist 15. desember, slik KA meldte for to uker siden.
Les mer på kirken.no

 

Halverte strømutgifter og utslipp med bergvarme

Bergvarmeprosjekt i Risør kirke ga bedre økonomi, bedre klimaavtrykk og bedre bevaringsmiljø for interiør og kirkekunst. Og brukerne er fornøyde.
Les mer

 

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Frist for å søke er 15. oktober. Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å sette seg inn i de ulike mulighetene og å videreformidle informasjon til aktuelle undervisningsansatte.
Se oversikt over alle tilskuddsmidler

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .