Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 30. november 2018
&nsbp;

Debatt: «Endret bruk er ikke nedleggelse»

Det er en avgjørende forskjell på å legge ned kirker og å gi dem ny kirkelig bruk. Det er det siste som er mest aktuelt i pågående diskusjoner i Den norske kirke, skriver avdelingsdirektør Øystein Dahle i et innlegg i Vårt Land.
Les innlegget på verdidebatt.no

 

Debatt: «Vi trenger nytenkning om kirkene våre»

Kirkene gir folk og steder tilhørighet og identitet. De er ressurser ikke minst i en tid da folk trenger fastpunkter og kirken har fått en mer uavhengig rolle, skriver fagdirektør Oddbjørn Sørmoen i et innlegg i Vårt Land.
Les innlegget på verdidebatt.no

 

Ny hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer er vedtatt

Det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer er nå vedtatt, og resultatet kan iverksettes. Følgende medlemmer er omfattet av denne hovedtariffavtalen: IKO, Frivillighetssentralen i Vestby, KIFO, K-stud, Hekta og Kirkelig ressurssenter.
Se rundskrivet her

 

Kurs i IKO-regi: «Oppdag kirkerommet» og «En mer rettferdig verden»

IKO – Kirkelig pedagogisk senter arrangerer i januar to kurs rettet mot kirkelig ansatte. «Oppdag kirkerommet med alle sanser» tar utgangspunkt i boka tar utgangspunkt i boka Sansen for det hellige (2018). «Å tro på en mer rettferdig verden» arrangeres i samarbeid med Oslo bispedømmeråd og Misjonsalliansen.

 

Semesteremne: Kristen tro og livstolkning i møte med barn og unge

Det er nå mulig å søke på semesteremne i profesjonsetikk – «kristen tro og livstolkning i møte med barn og unge» (10 studiepoeng), våren 2019. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. To todagerssamlinger og hjemmeeksamen.
Les mer om studiet her
KAs kompentansemidler for undervisningsansatte har neste søknadsfrist 1. april

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .