Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 28. juni 2019
&nsbp;

Løfter fram gravplass og nye kirker under Arendalsuka

Hvordan kan kirkelige gravferdsforvaltning være en god løsning for alle? Og hvorfor bygge nye kirker? Disse spørsmålene reises bredt under KAs arrangementer på Kirkeskipet 16. august. Trygve W. Jordheim leder samtaler med blant andre Anne Sender, Terje Eikin, Stein Reinertsen, Marianne Løge og Anne Hansen Vartdal.

 

Kirkeordningsdebatten: «Faktafeil og fordommer mot kirkelige fellesråd»

«Landets mer enn 400 fellesråd jobber året rundt for å sikre at folk over hele landet skal ha en betjent kirke å gå til. Det er på tide å legge vekk faktafeil og fordommer mot fellesrådene i den videre diskusjon om fremtidig kirkelig organisering», skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs i et svar til Sigurd Skollevoll, Dag Brekke og Andreas Aarflot i debatten om ny kirkeordning.

 

Møtte statssekretæren til samtale om ny trossamfunnslov

Jorunn Hallaråker (KrF) startet onsdagen med frokost hos KA. – Vi er glade for at regjeringens representant tok seg tid til å møte oss og høre våre vurderinger av de dokumentene som ble lagt fram sist fredag, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

 

Ledig stilling i KA: Ingeniør/sivilingeniør

KA søker deg som har utdanning og/eller erfaring innen de fleste av følgende arbeidsområder: bygg- og eiendomsforvaltning (FDVU), bevaring og sikring av bygg, tilstandsanalyser (NS 3424), byggeskikk og ulike gamle håndverkstradisjoner, bygningsvern og byggteknikk, enøk, klima, miljø og offentlige anskaffelser. Søk senest 18. august.

 

Organisasjonsmedlemmene forhandler lønn i dag

De av KAs medlemmer som ikke er virksomheter i Den norske kirke, altså de såkalte organisasjonsmedlemmene, har sitt lønnsoppgjør i dag. Følg med på vår nettside for oppdateringer. Lønnsoppgjøret for Den norske kirke ble landet onsdag ettermiddag.

 

Vil skape felles forståelse av avtaleverket – inviterer til gratis kurs

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke skal holde todagerskurs om arbeidsforholdets rammer og regler i alle bispedømmene i løpet av høsten 2019 og våren 2020. Kurset er felles for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte, og blir holdt av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. – Vi synes dette er en kjempesatsing, og vi har god erfaring fra lignende opplegg tidligere. I og med at både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden blir presentert for det samme, kan vi få en felles forståelse av avtaleverket og en dialog der det eventuelt er uenighet om tolkningen, sier forhandlingssjef i Presteforeningen, Kristian Mollestad.

 

Lager du menighetsblad? Bli med i den nye Facebook-gruppa!

Ingen har oversikt over hvem som lager menighetsbladene i Den norske kirke, og det har vist seg vanskelig å vedlikeholde en adresseliste. Nå har KA og Kirkerådet opprettet en Facebook-gruppe for å kunne dele tips, råd og ressursmateriale, slik at vi kan lære av hverandre og unngå dobbeltarbeid. «Vi som lager menighetsblad» åpen for alle – bli med!

 

Ber om mer presis begrepsbruk i ny diakoniplan

Revidert plan for diakoni i Den norske kirke er «noe ordrik og omfattende» og fremstår delvis «mer som et ressurs- og idedokument for aktører innen diakonifeltet», skriver avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA høringsuttalelse til Kirkerådet. «Ut fra målsetting med sentrale planer bør den etter KAs oppfatning være strammere i formatet, men at den er tydeligere og mer presis i begrepsbruk mv der det er ønskelig å uttrykke overordna tenkning og nasjonale strategier på diakonifeltet.»

 

Hvem bør få Trosopplæringsprisen i år?

KA er med i juryen som bestemmer hvem som skal få Trosopplæringsprisen, som deles ut på Trosopplæringskonferansen 6. november. Prisen deles ut av IKO til en menighet, samarbeidsenhet, organisasjon eller gruppe som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner oppfordres sende inn begrunnede forslag til prisvinnere innen 23. august.

 

Det er tid for å melde seg på kurs til høsten

Hva trenger du og de andre på arbeidsplassen for å gjøre en enda bedre jobb framover? Hvilke kunnskapshull ser du? Hvem kan ha godt av en vitamininnsprøyting eller et avbrekk fra hverdagen? Sjekk KAs oppdaterte kurskalender og planlegg høsten nå.

 

Husk å bestille håndbøker til nye rådsmedlemmer

Mange har allerede bestilt den nye håndboka for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Boka er oppdatert og revidert siden forrige kirkevalg. Den gir en god innføring myndighet, ansvar og oppgaver og som blir et nyttig verktøy for alle rådsmedlemmer gjennom hele fireårsperioden. Ved bestilling før 15. september spanderer vi portoen.

 

KAs ordinære nyhetsbrev tar nå ferie fram til fredag 9. august, men åpningstidene på sentralbordet er som de pleier. Riktig god sommer!

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .