Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 30. august 2019
&nsbp;

KA-staben fikk innspill og utfordringer fra medlemsvirksomheter i Borg

De ansatte i KA har de siste dagene vært samlet i Halden for å sveises enda bedre sammen og planlegge tiden som kommer. Onsdag fikk sekretariatet besøk av to representanter for medlemsvirksomheter i Borg bispedømme (der samlingen altså fant sted) – biskop Atle Sommerfeldt og kirkeverge Bård Bårdsen – for å ta imot ros og forbedringspunkter.

 

Vær på vakt! Kataloghaiene er ute og svømmer igjen

Flere kirkeverger melder om at Det norske kartselskapet har vært på tråden og bedt om «bekreftelse» på bestilling av en katalogoppføring som aldri har blitt bestilt. Ta en titt på denne artikkelen dersom du lurer på hvordan du skal håndtere slike henvendelser – og hva du bør gjøre hvis du føler deg lurt.

 

Klar for kurs i Trondheim?

To kurs i Trondheim har påmeldingsfrist veldig snart:

26.-27. september: Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad
1.-2. oktober: Rammer og regler for arbeidsforholdet

 

Har du en idé til et rekrutteringstiltak? Søk om penger!

Kirkerådet støtter tiltak som fremmer rekruttering til kateket, diakon, kantor og prest. Tiltakene må kunne gjennomføres innen utgangen av 2020 for å komme i betraktning, og det deles ut midler i størrelsesorden 40.000-200.000 kroner innenfor en ramme på én millioner. Søknadsfrist er 20. september.

 

Husk å bestille håndbøker til nye rådsmedlemmer

Den splitter nye, oppdaterte og reviderte håndboka for menighetsråd og kirkelig fellesråd er nå ferdigstilt og sendt til trykking. Boka gir en god innføring i myndighet, ansvar og oppgaver og som blir et nyttig verktøy for alle rådsmedlemmer gjennom hele fireårsperioden. Ved bestilling før 15. september spanderer vi portoen.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .