Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 15. november 2019
&nsbp;

Påmeldingen til fellesrådsopplæringen er åpen

Over nyttår legger KA-medarbeidere ut på en landsomfattende turné for å holde totalt 60 kurs for de nye fellesrådene. – Målet er at medlemmene skal bli trygge i rollen og få god oversikt over ansvar, oppgaver og myndighet. Vi setter store ressurser inn på å gjøre dette mest mulig lærerikt, spennende, variert og inspirerende for deltakerne, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle. Alle kursene er nå lagt ut med åpen påmelding i vår kurskalender.

 

Vi har pusset opp nettsiden vår

Forsiden på ka.no har fått en betydelig ansiktsløftning: De statiske elementene er blitt færre og mindre plasskrevende, menyen er lagt i en såkalt hamburger (tre vertikale streker øverst til høyre) og det er kommet en «fastboks» med henvisninger som utfyller flyten av nyhetssaker. Har vi glemt noe? Er det noe som er uforståelig? Gi beskjed til kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim.

 

Ny mulighet til å sikre seg håndboka

De første 9.000 eksemplarene av den nye «Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd» ble revet bort. Nå har avdelingsdirektør Knut Are Hole bestilt et lite ekstraopplag, og boka er tilgjengelig i KAs nettbutikk. Først til mølla!

 

– KA finn gode løysingar på samansette problemstillingar

– Eg trur at KA sin breie kompetanse og evne til å sjå saker frå fleire sider, vil vere viktig i arbeidet med nyorganisering av Den norske kyrkja, seier seniorrådgjevar Eldbjørg Leinebø Ekre (51) i den fyrste nynorskutgåva av «Folk i KA».

 

Tilskot til deltaking på yrkes- og utdanningsmesser

Yrkes- og utdanningsmesser har for mange elevar mykje å seie for val av utdanning. Fellesråd som deltek på slike messer, kan søkje om tilskott til dekking av utgifter.

 

Tilskot til rekruttering av tilsett i kateketstilling

Fellesråd som har kateketstilling kan få dekka utgifter til rekruttering av ny medarbeider i desse stillingane.

 

Konferanse: Hvorfor driver vi barnehage – og hva innebærer det?

20. januar arrangerer KA og IKO en konferanse for eiere og styrere i barnehager drevet av Den norske kirke og andre kristne aktører. Mange menighetsbarnehager har fått nye personer inn i eierrollene etter kirkevalget i høst, og for disse er det ekstra viktig å sette seg inn i det ansvaret og de forpliktelsene som følger med å være barnehageeier og å etablere et godt samarbeid med klar rollefordeling mellom styrer og eier. (Foto: Bamble kommune/CC BY-SA 2.0)

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .