KA logo

fredag 21. januar 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 3

KONTINGENTKRAV FRA KA PÅ VEI

Kontingentkravet for 2011 for medlemskap i KA, er sendt ut denne uken.
Beregningsgrunnlaget for kravet, er omtalt i KA-rundskriv 25 av 04.11.2010.
Les om kontingenten til KA i rundskriv 25
 

KAs KURS OG KONFERANSER MED NÆRT FORESTÅENDE PÅMELDINGSFRIST

"Stadig bedre" - kvalitet i kirkelig sektor.
Innføring i nytt verktøy: Questback 7. februar
Questback er det nye verktøyet som er tatt i bruk i arbeidet med ”Stadig bedre”.
Neste kurs holdes i Oslo 7. februar.
Påmeldingsfristen er i dag, 20. januar.
Les mer om innføringskurset i Questback 7. februar
Les mer om tilsvarende kurs som arrangeres 2. mars

Personalledelse 16.-17. februar
Det er noen ledige plasser på kurset i personalledelse som holdes på Gardermoen 16.-17. februar.
Påmelding snarest.
Les mer om kurset i personalledelse

KAs lederutviklingsprogram 2011/2012
Kurset har som målsetting å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke, og går over to semestre fra høsten 2011. 
Påmeldingsfrist 3. mai. 
Les mer om lederutviklingsprogrammet

Alt om KAs planlagte kurs og konferanser finnes på ka.no/kurs

NYHETSBREV FRA FLERKULTURELT KIRKELIG NETTVERK
I nyhetsbrevet fra flekulturelt kirkelig nettverk leser du bl.a.om kampanje for papirløse innvanderer, dokumentet "Dette vil vi", og informajson om planlagte aktiviteter i 2011.
Les nyhetsbrevet fra Flerkulturelt kirkelig nettverk
Les oppropet om det kirkelige engasjementet for papirløse

GIKK DU GLIPP AV
siste ukes epostinfo fra KA?
Der var det bl.a. en lenke til informasjon om kompetansetiltakene som KA, arbeidstakerorganisasjonene og Kirkerådet drar i gang før innføringen av ny liturgi.
Du finner et arkiv over aktuelle saker på denne adressen: http://www.ka.no/aktuelt
 

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .