Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 23. oktober 2020
&nsbp;

Lønnsoppgjøret i kirken: Lite penger å fordele

Rammen for lønnsjusteringer på kirkelig sektor er meget begrenset i år. – Viktigere enn noen gang å følge frontfaget også for kirkelig sektor, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs. Årets forhandlinger begynner førstkommende onsdag.

 

Ny spalte: Kirkelederen

Kirkelederkonferansen er utsatt til 2021. Som plaster på såret presenterer vi en bukett med ledere i Den norske kirke og omkringliggende virksomheter utover høsten. Hittil har vi møtt kirkeverge Andrea Hunger i Ålesund, KABB-general Øyvind Woie, kirkesjef John Grimsby i Asker og IKO-direktør Marianne Uri Øverland.

 

Statlig støtteordning kan redde julekonsertsesongen

Kulturminister Abid Raja lyttet til KA: Menighetsråd får anledning til å søke tilskudd for å arrangere konserter som ville ha gått i minus på grunn av smittevernsrestriksjoner. – Nå blir det julekonserter i kirkene. Årets sesong er reddet, sier seniorrådgiver for sektorpolitikk i KA, Jens A. Bjelland. Lurer du på hvordan ordningen fungerer i praksis? Meld deg på webinar fredag 30. oktober.

 

Er du KAs nye forhandlingssjef?

Forhandlingssjefen er en nøkkelperson i forberedelse og gjennomføring av tarifforhandlingene med våre forhandlingsmotparter – totalt 22 fagforeninger. Vi søker deg som har god forståelse for den kollektive arbeidsretten, bygger tillit med utpregede forhandlingsevner, ser samlende løsninger og har stor arbeidskapasitet. Søknader tas imot og vurderes løpende.

 

Kontroll på årsregnskapet? Eller trenger du et kurs?

Tirsdag 8. desember holder KAs spesialrådgiver Trygve Nedland kurs i regnskapsavslutning for fellesråd og menighetsråd. Kurset finner sted på Lillestrøm og passer for kirkeverger, økonomi-/ regnskapsmedarbeidere og ansatte i kommunens økonomiavdeling som arbeider med kirkeregnskapet. Ekstra godt utbytte får du hvis du tar med eventuell ekstern regnskapsfører og revisor.

 

Bispemøtet avviser reservasjonsrett mot samarbeid

– Ved å fastholde likestilling mellom kvinner og menn som Den norske kirkes offisielle syn også når det gjelder prestetjenesten, er spørsmålet om reservasjonsrett samtidig også rettslig avklart, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs etter Bispemøtets avklaring før helgen.

 

Høring om ny produktspesifikasjon for digitale gravkart (SOSI)

Første generasjons produktspesifikasjon for SOSI-standarden (digitale gravkart) viser seg å være unødvendig komplisert og omfattende. Derfor har KA i samarbeid med nasjonal gravplassrådgiver tatt initiativ til en vesentlig forenkling. Forenklet produktspesifikasjon er nå lagt ut på høring. Tilbakemelding kan gis skriftlig til på e-post innen 9. november eller muntlig i gratis webinar 11. november.

 

Gunstige lån hos Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond låner ut penger til kommuner, fellesråd, menighetsråd og andre kirkelige institusjoner til «kirkelige formål». Renten er koblet opp mot den såkalte NIBOR-renten og var i tredje kvartal i år på 0,27 prosent. Av årets pott på 10 millioner er foreløpig bare én million utlånt.

 

Vi minner om…

 

Husk å melde deg på kurs!

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .