KA logo

torsdag 07. april 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 14

STAT KIRKE OG NY KIRKEORDNING

Meningene begynner å bli mange om forholdet mellom stat og kirke, ikke minst pga pågående Kirkemøte og KAs landsråd rett etter påske.
På ka.no kan man nå lese siste referat fra KAs referansegruppe for framtidig organisering av Dnk.
Siden er nettopp oppdatert med referat møtet 21.12.2010.
På samme sted finner man også lenke til direktør Marit Halvorsen Hougsnæs og administrerende direktør Frank Grimstads kronikk i Vårt Land 4. april.
ka.no om forholdet mellom stat og kirke og fremtidig organisering av Dnk

KAs LANDSRÅD SAMLES UKEN ETTER PÅSKE

Sakspapirene til Landsrådet, inkludert program og årsrapporten for 2010, er på vei til delegatene i posten. Der finner man også styrets forslag til uttalelse om grunnlovsendringene, og konsekvensene av dem. Det er landsrådet som skal vedta KAs endelig høringsuttalelse.
Alt gjøres tilgjengelig via KAs nettsted

KAs KURS MED NÆRT FORESTÅENDE PÅMELDINGSFRISTER

UNIVERSITETSSTUDIER - ETTER OG VIDEREUTDANNING

Flere høyskoler og universiteter har studier relevante for arbeidstakere hos KAs medlemmer. Sist uke omtalte vi masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU. Denne gangen løfter vi frem

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .