KA logo

torsdag 18. august 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 33

PERSONALOPPFØLGING M.V. ETTER 22. JULI

KA har tidligere publisert veiledninger på sin nettside knyttet til konsekvensene som fellesrådene har fått etter terrorhandlingene 22. juli. Mange ansatte i berørte fellesråd har, i ukene som nå er gått, opplevd en spesielt krevende og arbeidsintensiv periode. I et oppfølgende skriv datert 17. juli, henleder KA oppmerksomheten på personaloppfølging på noen områder.
Les hele skrivet om personaloppfølging
 

RENTEKOMPENSASJONSORDNINGEN VENTER PÅ PROSJEKTER

Bare snaue 14% av potten som staten har stilt til rådighet for rentekompensasjonsordningen i 2011, er benyttet når halve året er passert.
Halvparten av kommunene har benyttet seg av ordningen siden den startet i 2005, og 600 av kirkebyggene er omfattet av ordningen siden da.
Det betyr at vel 1000 kirker, mange trolig med investeringsbehov som kunne falt inn under ordningen, ikke har benyttet seg av muligheten.
Les mer om rentekompensasjonsordningen og mulighetene den gir.

NY GRAVFERDSLOV VEDTATT

Rett før Stortingsrepresentantene gikk i ferie, vedtok de endringene til gravferdsloven, eller "Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd", som den nå heter, ettersom betegnelsen kirkegård nå er ute av lovteksten. Det antas at loven trer i kraft fra nyttår.
Les mer om endringen i den nye gravferdsloven
 

KURS FRA KA MED NÆRT FORESTÅENDE PÅMELDINGSFRISTER

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .